Nelerin Tercümesi Yapılabilir?

Tercüme bir dilden farklı bir dile bilgi ve belgelerin aktarılmasını sağladığından birçok alanda kullanılmaktadır. Kullanım amacı ve sektörüne göre tercüme bazı kollara ayrılmaktadır. Yazılı ve sözlü tercüme tercümenin ayrıldığı iki ana koldur. Bu iki ana kol da kendi içinde alt kollara ayrılmaktadır. Tercümenin bu kadar çok alt kolu olması nedeniyle tercümenin kullanılmadığı ve tercümesi yapılmayan hiçbir kaynak yoktur denecek kadar azdır. Tercüme tıbbi, hukuki, sosyal hayat, edebi yaklaşımlar, sanatsal anlayışlar gibi birçok alanda yapılmaktadır.

İlaç prospektüsleri, tıbbi cihaz kullanım belgeleri ve bunlar gibi birçok tıbbi alanda tercüme yapılabilmektedir. Yabancı üretimli ilaçların farklı ülkelerde satışı ve dağıtımı yapılmak amacıyla tercümeye başvurulmaktadır. Tercümesi yapılan ilaç prospektüsü ilacın satılacağı ülkedeki kullanıcılarına bilgi sağlamaktadır. Tıbbi cihazların kullanım belgelerinin o cihazı ithal eden ülkenin diline çevrilmesi cihazın daha işlevsel kullanımını sağlamaktadır.

Tercüme

Tercüme

Hukuki alanda kullanılan her türlü metnin de tercümesi yapılabilmektedir. Sanık ve tanık beyanları, mahkemeye sunulan belgeler, verilen karar belgeleri gibi birçok metnin tercümesi hukuki alanda yapılan tercümelere örnektir. Yapılan hukuki tercümeler ile davalı ve davacı arasında geçen davada birbirine yabancı olan kişiler arasında iletişim sağlanmaktadır.

Broşür, kitap ve dergi tercümesi gibi çeviriler edebi ve sosyal anlamda yapılan işlemlerdir. Özellikle kitap tercümesi bu tercüme türleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bir ülke diğer ülkelerden sadece ticari mal ithal etmekle kalmaz aynı zamanda kültürünü, edebi kaynaklarını ve sanat anlayışlarını da ithal edebilir. Kitap tercümesi edebi bakımdan yapılan ithalata örnek olarak gösterilebilmektedir. Bir edebi eser yabancı bir ülkeye gidip tercümesi yapıldığında gittiği ülkeye edebi değer katar. Her iki ülke de edebi eser tercümeleri ile birbirlerinin edebi görüşlerini ve edebi kaynaklarını inceleme ve farklı edebi oluşumları tatma imkânı bulmaktadır.