Nelerin Tercümesi Yapılabilir?

Yabancı dillerin bulunduğu hemen hemen her alanda tercüme talepleri bulunmaktadır. Tabi genel olarak biz tercümeleri yazılı ve sözlü olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Sözlü tercümeler ardıl, simultane, kulaktan kulağa ya da konferans şeklinde olabilmektedir.

Bugünkü yazımızda yazılı tercümelerin hangileri olduğu ve hangi alanlarda en çok tercüme taleplerinin geldiğini aktaracağız. Teklif istemeden önce aklınızda acaba benim dosyama tercüme yapılabilir mi? gibi sorular varsa bu makale yanıtlarını öğrenebilirsiniz.

1- Hukuki Tercümeler

Tercüme sektöründe en doğru sonuçlara ulaşabilmek için belirli uzmanlıkları bulunan tercümanlar ile çalışmak şarttır. Her tercüman hem tıbbi literatürdeki hem de teknik literatürdeki çevirileri yüksek doğruluk oranıyla tercüme edemez.

Hukuki tercümeler hukuk ilgili olan tüm dosyaların tercüme edilmesine denmektedir. Örnek vermek gerekirse;

 • Boşanma kararları
 • İhtarnameler
 • Kontratlar
 • Mahkeme kararları
 • Vekaletname
 • Sözleşmeler
 • Dilekçeler
 • Niyet mektupları
 • Hukuki senetler

2- Tıbbi Tercümeler

Tıbbi tercümeler tercümanların tercümanın tıp literatürüne hakim olması gereken türdür. Bu alandaki dosyalar kişi sağlığı gibi önemli konularla ilişkili olduğundan bir kaç defa editörler tarafından okunmalıdır.

Tıbbi alandaki çeviri işlemleri oldukça geniştir. Sağlık sektörü ile ilgili olan tüm konulara tıbbi tercümede uzmanlığı bulunan tercümanlar destek olmaktadır. Örnek vermek gerekirse;

 • Hastane raporları
 • Ölüm belgesi
 • Sağlık belgesi
 • Sigorta poliçeleri
 • Reçeteler
 • Prospektüsler
 • Tıbbi araştırma makaleleri

3- Akademik Tercümeler

Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrenciler ya da yayınlarını yabancı dile çevirmek isteyen akademisyenler genellikle akademik tercümelerden faydalanmaktadır. Eğitim ile ilgili tüm çevirisi gereken dosyalar akademik tercümeye dahildir.

Fakat akademik tercümeler dosyaların içeriği itibari ile tıp, enerji, sağlık, teknoloji, matematik, fizik gibi konulara dahil olabildiğinden yine bu alanlarda uzmanlaşmış tercümanlar ile çalışılmaktadır.

Akademik tercümelere örnek vermek gerekirse;

 • Mezuniyet belgeleri
 • Akademik makaleler
 • Öğrenci belgesi
 • Ödevler
 • Diplomalar
 • Sınav sonuç belgeleri
 • Üniversite başvuru belgeleri
 • Denklik belgeleri

4- Teknik Tercümeler

Teknik terimleri içerek dosyalar teknik tercümelere karşılık gelmektedir. Fakat bu noktada söz konusu olan teknik terimi oldukça geniş kapsamlıdır. Öyle ki, uçak sanayisinden, bilgisayar parçalarına ya da otomotiv sektöründen ham madde sanayisine kadar geniş bir alanı kapsar.

Dolayısıyla her tercümanın bu alanları hepsine birden vakıf olması beklenemez. Teknik tercümelere örnekler vermek gerekirse;

 • Kullanım kılavuzları
 • Mimari tercümeler
 • Kataloglar
 • Teknik raporlar
 • Sertifikalar
 • Ürün tanıtımları
 • Talimatnameler

5- Web Sitesi Tercümeleri

Web sitelerinin tercüme edilmesi son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Sitenizi istediğiniz bir dile çevirerek arama motorlarından o ülkedeki kullanıcılara yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunabilirsiniz.

6- Ticari Tercüme

Eğer bir ürün bir ülkeden diğerine gönderilecekse mutlaka ürünle ilgili, şirketler ile ilgili bazı dosyalar tercüme edilmelidir.

Ticari tercümelere örnekler vermek gerekirse;

Diğer

Başlık altına almadığımız fakat tercüme talep edilen binlerce dosya vardır. Bunlara örnekler vermek gerekirsek, kitap çevirileri, nüfus cüzdanları, faturalar, grafik çevirileri, mobil uygulamalar, pasaportlar, altyazılar, CV tercümeleri, dergiler, broşürler, gazeteler, dizi film çevirileri, e-mailler, sabıka kayıtları vb. daha fazlasını görüntülemek için tercüme türleri sayfasına göz atabilirsiniz.