Noter Tasdikli Tercüme İle Yeminli Tercüme Arasındaki Farklar

Bir belgeyi tercüme ettirmek istiyorsunuz ve amacınız sadece tercüme değil bununla birlikte profesyonel tercüme edilmiş resmi belgelerde kriterleriniz arasında. Size verilen hizmetin kalitesini ve güvenilirliğiniz ölçmek için bunu talep etmeniz elbetteki olası.

Bu noktada karşınıza iki tür tercüme çıkacaktır. Bunlar yeminli tercüme ve noter yeminli tercümedir. Bu iki kavramın genel anlamı bir dokümanın profesyonelce çevrildiğinin kanıtıdır. Fakat birçok noktada birbirlerinden farklı özellikleri ile ayrılırlar. Bu farklılıklar;

Yeminli Tercüme

 1. Belge ya da dokümanı çeviren kişinin profesyonel bir çevirmen olduğu, verilen direktif ve istekler doğrultusunda çevirinin doğru bir şekilde yapıldığını ispatlayan tercüme bürosu ya da çevirmen tarafından belgenin imzalanmasıdır.
 2. Yeminli çeviriler, resmi tercüman tarafından çevrildiğinde, tercüman ya da tercüme bürosu tarafından imzalandığında ve belgeler avukatın önünde imzalandığında onaylanırlar.
 3. Yeminli tercümenin en çok talep edildiği alanlar; doğum, ölüm ve evlilik belgeleri, iş sözleşmeleri, mahkeme transkriptleri ve göçmenlik belgeleri gibi yasal alanlardır.
 4. Yeminli tercümede orijinal belge, tüm imzalar , kaşeler ve mühürler doğrudan çevrilir.
 5. Çeviri orijinal dokümanla aynı görsellere ve şekle sahip omalı, mühürler , imzalar aynı yerlerinde gösterilmelidir.
 6. Yeminli tercüman ve yeminli çeviri birbirine karıştırılmaması gereken farklı alanlardır. Yeminli tercüman profesyonel alan sınavıyla bir birliğin çatısı altında yemin eden tercümanlardır. Yeminli çeviri ise çevirilen dokümana çevirmenin imzasını atmasıdır.
 7. Yasal evrak çalışmalarının gerekliliğinden dolayı, yeminli bir çeviri, tercüme kurumuna yasal kayıt sağlar.

Noter Onaylı Tercüme

 1. Noter tasdikli tercümeler, devlet tarafından belirlenen çeşitli yasal kriterleri yerine getirme ve onaylama yetkisidir.
 2. Noter onaylı tercümelerde, yeminli tercümelere oranla resmi prosedürler daha fazla titizlikle kontrol edilmelidir. Hatta noter onaylı tercüme için öncelik her zaman resmi belgelerin gerekliliklerini yerine getirmektir.
 3. Noter tasdikli tercümenin kullanım alanları ise; idari belgeler, diplomalar ve  derece sertifikalarıdır.
 4. Hükümet, noter yeminli tercümelerin  hukuki formalitelerini denetlemekle görevlendirir. Buradan anlaşılacağı üzere noter yeminli tercümenin aslında tercümeye yasal sorumluluklar yüklediği görülür.
 5. Noter onayı noktasında, burada çalışanların çevirilen her dili bilemeyecekleri göz önüne alınarak, tercümanın yeminli sertifikası gerekmektedir.
 6. Noter onaylı çeviri, devlet tarafından onaylandığı için yurt dışında daha çok kabul görür.

Sonuç olarak, profesyonel tercümeye ihtiyaç duyduğunuz noktalarda her iki tercüme çeşidinin farklarını gözden geçirerek karar verebilirsiniz. Bu konuda detaylı yardım ve destek için Hedef Tercüme linkinden iletişime geçebilirsiniz.