Noter Tasdikli Tercüme İle Normal Tercüme Arasındaki Farklar

Tercüme bir dilden farklı bir dile birçok kaynağın çevrilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanımlama daha derinlere inildiğinde farklı anlatımlarla da açıklanabilmektedir. Çünkü tercümenin birçok alt başlığı ve kolu bulunmaktadır. Yazılı ve sözlü tercüme tercümenin kolları; tıbbi tercüme, hukuki tercüme gibi çeviriler de tercüme türleridir. Hukuki tercüme, tıbbi tercüme, teknik tercüme gibi tercüme çeşitleri daha çok yazılı tercümenin alanına girmekle beraber bazı durumlarda sözlü tercümeye de bu alanlarda başvurulmaktadır. Ancak tercümenin hangi kolunda olursa olsun noter tasdikli tercüme yer almaktadır.

Noter Tasdikli Tercüme

Noter Tasdikli Tercüme

Noter tasdikli tercüme noter huzurunda yemin etmiş mütercimler tarafından yapılan çevirilerin noterin çevrilen metni onaylamasıyla yapılan tercümelerdir. Noter tasdikli tercüme yapılan tercümenin ulusal ve uluslararası ortamlarda geçerli olduğunu belirten bir yöntemdir. Tasdik edilmiş bir tercüme tamamen doğru ve eksiksiz olarak yapılmış kabul edilir. Şayet yapılan bu tercümelerde herhangi bir sorun ile karşılaşılır ise ilk olarak tercümeyi onaylayan noter daha sonra da mütercim sorumlu tutulmaktadır. Bazı durumlarda noter tasdikli tercümede meydana gelen problemler hukuki cezalar ile cevaplanabilmektedir.

Noter tasdikli tercüme daha çok hukuk ve iş hayatında başvurulan bir tercüme çeşididir. Normal tercümeden farkı ise yapılan işin tamamen doğru yapıldığının ve herhangi bir sorun olması halinde çeviri yapan ve onaylayanların sorumlu tutulmasıdır. Normal tercümede meydana gelen yanlış çeviriler herhangi bir şekilde mütercimi sorumlu tutmazken noter tasdikli tercümede sorumlu tutmaktadır. Bu da mütercimin işini daha titiz yapmasını sağlamaktadır. Normal tercüme de noter tasdikli tercüme gibi iş hayatında kullanılabilmektedir. Ancak sözleşme gibi metinlerin tercümesinde daha çok noter tasdikli tercümeye başvurulmaktadır. Noter onayı bulunan sözleşmeler ile ilgili bir problem çıktığında sorumlu tutulan noter aracılığı ile uzlaşmaya varılabilmektedir.