Noter Tasdikli Tercümeler

Noter tasdikli tercümeler yeminli tercümanlar tarafından noterlere bağlı olarak gerçekleştirilen tercümelerdir. Bu tercümeler her tercüman tarafından kesinlikle yapılamaz. Yeminli tercümanlar bu işin olmazsa olmazıdır. Noter tasdikli tercümeler resmi kurumlara verilmek üzere hazırlanır ve kişilerle ilgili çok çeşitli ilgili bilgiler içerebilir. Noter tasdikli tercümeler arasında üniversitelerde kullanılmak üzere not belgeleri, diplomalar gösterilebilir. Yurtdışında bir üniversiteye başvururken bazı üniversiteler not belgesinin noter tasdikli çevirisini isteyebilir.

Noter Yeminli Tercüme

Noter Yeminli Tercüme

Yine benzer şekilde yurt dışında bir işe başvuracak bir adaydan diplomasının noter tasdikli çevirisi istenebilir. Bunlar kurumdan kuruma değişebilmektedir. Yurtdışındaki her şirket ya da üniversite noter tasdikli çeviri isteyecek diye bir kural yoktur. Ayrıca yurtdışında bir okuldan mezun olan bir kimse Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan notlarının, başarısının denkliğini isterken de noter tasdikli çeviriye ihtiyaç duyacaktır. Eğitim ve iş hayatının yanı sıra noter tasdikli çeviriler, ikametgah ve nüfus kaydıyla ilgili belgeler, pasaport belgeleri, kontrat, sözleşme gibi belgeler için de yapılabilir. Farklı bir ülkede yaşamış ve kendi ülkesine dönmüş bir kimseden ya da başka bir ülkede yaşayacak olan birinden adresi, ailesi, ve geçmişi hakkında bilgiler istendiğinde tercih edilmesi gereken çeviri türü de mutlaka noter tasdikli çeviriler olacaktır

Üniversite başvurusu, iş başvurusu, pasaport işlemleri, yurtdışına yerleşme ya da yurtdışından dönme, yurtdışıyla alakası bulunan kimselerin miras işlemleri ya da vekalet işlemleri noter tasdikli tercümeyi zorunlu kılar. Bunun en temel nedeni bu belgelerin önemli ve de kişisel bilgiler gerektiriyor olup, ayrıca bu bilgilerin resmi kayıtlara geçecek olmasıdır. Bu nedenle bu bilgiler arasında yanlış bilgiler yer almamalıdır. Noter tasdikli tercümede kullanılan yeminli tercümanlar ve de noter onayıysa bu bilgilerin kontrol edilip doğruluğunun kabul edilmiş olması anlamına geldiğinden güven vericidirler.