Retur Tercüme Nedir?

Sözlü tercüme, aslında son derece önemli; ancak bireylerin ‘sözlü çeviri yapmak için yabancı bir dil bilmek yeterlidir’ düşüncesi nedeniyle küçümsenmesine neden olan bir türdür. Bu türü, yazılı çevirilerle bir tutmak asla mümkün değildir. Çünkü yazılı çeviri yapacak olan bir tercümanın, bekleme süresi ve yardımcı kaynaklardan yararlanma şansı vardır. Ancak, söz konusu sözlü çeviri oldu mu tüm bunlar ortadan kalkmaktadır. Çevirmen, burada sözlü ifade edilenleri işitmekte ve aynı anda da çevirisini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bunun için her zaman hızlı düşünmesi ve kavraması, çözüm odaklı hareket etmesi gerekir. Ülkemizde sözlü çeviri alanında en yoğun ilgi, ardıl ve simultaneye yöneliktir; ancak alan sadece bu ikisiyle sınırlı değildir. Sektördeki tercümanlar, yıllar içerisinde edinmiş oldukları deneyimler sayesinde artık sözlü tercümede gerçek anlamda uzmanlık kazanmış olurlar. Elbette ki, bu uzmanlığı kazanabilmiş tercümanların sayısı sınırlıdır; ancak burada dikkat çekmeniz gereken nokta bu tercümanların çalışmalarını bir ileri boyuta taşımış olmalarıdır. Şimdi sizlere bu çerçevede retur tercüme türünden bahsedeceğiz.

Retur tercüme, sadece sözlü çeviri alanında uzmanlaşmış tercümanlar tarafından yapılabilecek bir şeydir. Zaten kelime kökeni Fransızca olan retur kelimesi, işinde ustalaşmış tercümanlar için kullanılır. Peki, bu türün gereklilikleri nelerdir? Her şeyden önce tercümanın en az iki hedef dili, kendi anadili kadar iyi bilmesi gerekir. Yani tercüman, kendi anadili dışında bir hedef dili daha bilmelidir. Söz konusu bu durum, gerçek anlamda emek isteyen ve dikkat gerektiren bir şeydir. Tercümanın kaynak dili, kendi anadili haricinde bir hedef dile aktarması kolay olmayacaktır. Bu nedenledir ki, sektörde bu yetkinliğe erişmiş tercüman sayısı oldukça kısıtlıdır.

Retur çeviri, büyük bir uzmanlık alanı demektir ve tercümanların kendilerinden emin olmadıkları sürece bu alana girmemeleri tavsiye edilir.