Genel

Rusça Tercüme Nedir?

Rusça Tercüme Nedir?

Rusya Türkiye’de deniz komşusu olan bir ülkedir. Ülkede kullanılan ana dil Rusçadır. Rusça tercüme, Rusça olarak yazılmış olan metinlerin ya da evrakların, ana dili Rusça olmayan kişiler tarafından başka bil dile çevrilmesi işlemidir. Farklı bir dile tercüme etme işlemini ana dili Rusça olan mütercimlerde yapabilirler. Fakat bu durumda çevrilecek dili de ana dilleri gibi biliyor olmaları gerekir.

Tercüme Nedir?

Tercüme bir dilin farklı başka bir dile, sözlü ya da yazılı olarak çevrilmesi işlemidir. Tercüme işlemleri yazılı kaynaklar üzerinden yapılıyorsa, bu işi yağan kişilere mütercim adı verilir. Mütercimlik bir meslek dalı olup, en az iki farklı dili ana dili seviyesinde bilinmesi ile yapılabilir. Bu bağlamda yabancı dil bilen herkes mütercim olamaz.

Tercüme işlemleri yasal olarak imzalanabilmesi ve imzanın kabul edilebilmesi adına mütercimlerin ilgili bölüm mezunu olmaları ve sahip olmaları gereken evrakları almaları gerekir.

Tercüme işlemleri tiyatro, sinema skeç yazıları gibi metinler olabileceği gibi uluslararası geçerliliği olması gereken noter tasdikli evraklara da yapılabilir. Bu bağlamda noter onaylı evrak mütercimi olabilmek için, yeminli mütercim olmak gerekir.

Tercüme işlemleri, yeminli tercüme, normal tercüme, çapraz tercüme gibi kendi içinde birkaç alt başlığa ayrılır. Esasında alt başlıkların tamamı çeviri ve çevirmenlik il ilgilidir fakat ufak tefek gereklilikleri bünyelerinde bulundururlar. Yeminli tercüme durumunda örneğin tercüme Rusça Türkçe arasında olacaksa, Rusça yeminli tercüme işlemini yeminli tercümanlar yapar.

Rusça Dilinin Özellikler

Rusça dili hemen hemen her dildi bulunduğu gibi kendine has özellikleri bünyesinde bulundurur. Rusça tercüme yapmak isteyen kişilerin Rus dilinin özelliklerini bilmesi bu bağlamda önemlidir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir;

  • BM’nin kabul ettiği 6 dilden bir tanesi Rusçadır
  • Rusça Slav bir dildir
  • Rus dili alfabesi Latin alfabe değil Kiril alfabesidir
  • Telaffuz bakımından kaba bir dildir
  • Rusça da kelimeler vurguları ile beraber öğrenilir

Rusça da kelimelerin vurgularıyla beraber öğrenilmesinin temel sebebi anlam kayması ya da değişmesi gibi bir durumla karşılaşılmak istenmemesidir.

Rusça Tercüme Nasıl Yapılır?

Rusça tercüme yapabilmek adına kişilerin ilgili bölüm mezunu olmaları gerekir. Bölüm mezunu olmayan kişilerin bir takım yeterlilik sınavlarına tabi tutulmaları ve sınavları başarı ile geçmeleri beklenir. Ana dili Rusça olan kişilerde Rusça tercüme yapabilirler fakat tercüme edecekleri dile hakım olmaları gerekir.

Rusça tercüme yapabilmek için sadece Rusça dilini konuşabiliyor olmak yetmez. Aynı zamanda Rusçayı okuyabiliyor ve yazabiliyor olmak gerekir.

Dünya üzerinde bulunan tüm diller dil ailelerine mensupturlar. Bu dil aileleri içerisinde bulunan her dilin de kendi içerisinde alt aileleri bulunur. Rusça dili de kendi içerisinde dil aileleri barındırır. Bu sebeple Rusça tercüme yapacak olan kişinin, resmi Rusça dili dil bilgisi kurallarına hakim olması gerekir.

Türkçe Rusça tercüme yapılabilir, Rusça Türkçe tercüme de yapılabilir. Aralarındaki fark, Türkçe Rusça tercüme de Türkçe olan bir metnin Rusçaya çevrilmesi söz konusudur. Rusça Türkçe tercüme de ise Rusça bir metnin Türkçeye çevrilmesidir.

Rusça Tercümede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Türkçe Rusça tercüme yaparken alfabe farklılığı olduğu bilinmesi gerekir. Rusça Slav bir dil olduğu içinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Bu noktalar şu şekilde sıralanabilir;

  • Slav dil ailesi oldukça geniştir
  • Rusça okunduğu gibi yazılan bir dil değildir.
  • Yeminli Rusça tercüme işlerinin yeminli mütercimler tarafından yapılması gerekir.
  • Rusça da kelimeler vurguları ile anlam kazandığı için yazılı metin tercümesinde konu anlam bütünlüğü göz önünde bulundurularak çeviri yapılmalıdır
  • Rusçada noktalama işaretleri birden fazla anlama gelebilmekte ve kelimelerin anlamlarını değiştirebilmektedir.

Rus dili konuşma dili olarak kolay öğrenilen dillerden olmasına karşın yazı dili bakımından oldukça teferruatlıdır. Bu bağlamda Rusça tercüme yapacak olan kişilerin dilin tamamına hakim olması oldukça önemlidir.

Rusca Tercüme Nasıl Yapılır?

Rusça Tercüme Fiyatları 2023

Rusça tercüme fiyatları, çevirisi yapılacak olan metnin işlevine göre değişebilir. Tercüme fiyatları hemen hemen her yıl bulunulan ülkenin enflasyonu oranında artış ya da azalış gösterir. Aynı zamanda çevirisi yapılacak olan metnin uzunluğu da fiyatın artmasına ya da azalmasına neden olacaktır. Bu bağlamda en sağlıklı bilgi çevirmenlik bürolarında bulunan yetkili kişiler tarafından verilebilir.

Sonuç

Rusça okunduğu gibi yazılan bir dil değildir. Rus dilinde kelimelerin alacakları anlamı, konulurken yapılan vurgular belirler. Bu bağlamda düşünülecek olursa konuşurken kolay yazılırken zor bir dil olduğu görülür. Rus dili birçok Slav dili ile benzerlik gösterse de ufak tefek farkları bulunur. Bu bağlamda diğer Slav dilleri ile karıştırılabilmesi olası bir durumdur.

Rusya dünya tarafından tanınmış bir ülke olup, resmi dilleri olan Rusça da BM tarafından resmi olarak kabul edilmiştir. Rus dili bazı sessiz harflerin sık telaffuz edilmesi ve vurguların sık kullanılması sebebiyle kulağa kaba bir dil olarak gelebilir.

Rusça tercüme yapmak isteyen kişilerin Rus diline ve özellikle yazı diline hakim olmaları çok önemlidir. Yazılış ve okunuş bakımından farklı olan bu dilin, dil bilgisi kurallarına hakim olmak oldukça elzemdir. Ana dili Rusça olan mütercimler ya da ana dili gibi Rusça bilen mütercimler tercüme işlerini yapabilirler. Aksi durumda her Rusça konuşabilen Rusça tercüme yapamayacağı için olası aksiliklerle karşılaşılabilir.

Sık Sorulan Sorular

Rusça Apostil Ne Demek?

Apostil yazılı bir metnin kendi ülkesi dışında da yasal tarafından kabul görülmesi ve geçerli sayılmasıdır. Yeminli tercümanlar tarafından imzalanan yeminli Rusça tercüme metinleri apostil metinlerdir ve gerekli olan resmi kurum ve kuruluşlarda geçerli sayılır.

Aronya Rusça Ne Demek?

Aronya, Türkiye’de bulunan ve yaban mersini adı verilen meyve’nin Rus dilindeki karşılığıdır. Ruslar yabanmersini bitkisine Aronya adını vermişlerdir.

Rusça Teşekkür Ederim Nasıl Denir?

Rus dilinde teşekkür etmek ‘’spasibo’’ demektir. Bu kelimenin kulak aşinalığı yapmış olmasının temel sebebi Rusçanın Dünya üzerinde konuşulan ilk 10 dil arasında yer alıyor olmasıdır.

 

Diğer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir