Simultane tercüme nasıl yapılır?

Simültane kelime anlamı olarak İngilizcesi ‘’ Simultaneous ‘’ olan Türkçede ‘’ Eş zamanlı,  aynı anda, aynı zamanda’’ anlamlarında kullanılır. Bu kelimeden anlaşılacağı üzere simultane tercümede aynı anda yapılan çeviri türüdür. Tercümanlığın en çok dikkat gerektiren anında gelişen bir hizmet türüdür. İyi bir tercümanın kendini en iyi ispatlayacağı an olarak akıllara kazınır. Çünkü iyi bir tercüman hem sözcük dağarcığının genişliğini hem çevrilen dilin kültüründe bulunan atasözleri/deyimler gibi özlü sözlere olan hâkimiyetini,  hem de akıcı konuşabilme hünerini bir anda sergiler.

Simultane tercümanlık; özellikle seminer, konferans ve toplantı gibi daha çok sayıda katılımcının bir arada bulunduğu durumlarda gerçekleştirilen bir çeviri hizmetidir. Burada tercümanın görev yapacağı alan konuşmacıların ve dinleyicilerin yanında değil, toplantının yapıldığı salonda mutlaka bulunması gereken tercüman kabinlerinde gerçekleşir. Bu kabin konuşmacıları görecek şekilde dizayn edilmelidir. Simultane tercüman, çevirisini yapacağı dili mikrofondan kulaklığına gelen bir sistemle dinler. Konuşmacının sesinin kabindeki simultane tercümana ve oradan kabindeki tercümanın kullandığı bir mikrofondan da dinleyicilerin kullandıkları kulaklıklara giden bir sistem vardır. Burada en önemli şey tercümanın konuşmacıyla aynı hızda ve aynı anlamda çeviri yapabilmesidir. Dinleyiciler kulaklıklar yardımıyla tercümanın çevirisini konuşmacının ses tonu ve mimikleriyle aynı anda alırlar.

Simultane tercümede bir cümlenin anlam bütünlüğünü bozmadan o dilin kurallarına uygun olarak çevrilmesi esastır. Konuşmacının cümlesini bitirdiği yer ve vurgulamak istediği kelimeler özenle takip edilmeli eksik yada fazla kelimelerle tamamlamaya çalışılmamalıdır.  İyi tercüme edilen bir konuşmada dinleyiciler konuşmayı doğru anlar, sıkılmazlar daha önemlisi bazen dinlenen sesin tercümandan geldiğini bile unuturlar. Konuşmacının vücut diline, jest ve mimiklerine tam bir uyumluluk halinde gelişen bir çeviri dinleyicilerden tam not alır.