Simultane ve Ardıl Tercüme Arasındaki Farklılıklar

Simultane ve ardıl tercüme, sözlü tercüme türleridir. Tercüman, bu türlerde yazılı belgeler üzerinde değil; sözlü ifade edilenler üzerinde çalışır. Yani bireylerin kaynak dilde söylediklerini, hedef dile aktarır. Yazılı ve sözlü çeviri arasında bir kıyaslamaya gidersek; sözlü çevirinin çok daha büyük bir deneyim ve uzmanlık gerektirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, her ikisi de oldukça meşakkatli olan simultane ve ardıl tercüme arasındaki farklılıklar nelerdir?

İlk olarak simultane tercümeyi ele alalım:

Simultane tercümede, diğer tüm yazılı ve sözlü çevirilerden farklı olarak bir ekipman kullanılır. Bu ekipman; kabin, kulaklık ve mikrofondan ibarettir. Tercüman, kabin içerisinde oturur, kulaklıklar yardımıyla konuşmacıların söylediklerini dinler ve eş zamanlı olarak da çevirisini gerçekleştirir. Konuşmacılar ve topluluk da yine kulaklıklar aracılığıyla tercümanın söylediklerini işitir. Anlaşılabileceği üzere, bu çeviri türünde tercümanın herhangi bir bekleme payı yoktur; her şey anbean gerçekleşir. Bu nedenden dolayı, yapılacak hataların geri dönüşü yoktur. simultane tercüme ülkemizde çoğunlukla uluslararası sempozyumlar, kongreler veya konferanslarda tercih edilir. Yine buradan anlaşılabileceği gibi tercümanın hitap edeceği insan sayısı bir hayli fazladır.

Ardıl tercümede ise, durum biraz daha farklıdır. Tercüman, konuşmacının yanındaki yerini alır ve onun söylediklerini dikkatle dinler. Konuşmacı, es verdiği anda devreye girer ve çevirisini yapar. Bu esnada önünde bulunan kâğıda çeşitli notlar alan tercümanın hızlı düşünmesi ve güçlü bir hafıza sahip olması şarttır. Ardıl tercüme hizmeti ülkemizde genellikle televizyon programlarında, iş seyahatlerinde veya toplantılarında verilir.

Ardıl ve simultane tercümede kullanılan yöntemler her ne kadar farklılık gösterse de önemli olan, hızlı ve pratik düşünmeyi başarmak, her duruma karşı soğukkanlı durabilmektir. Tercümanın kaynak ve hedef dilleri bilmesinin yanı sıra, bu dillerin telaffuzunu ve toplumlara ait kültürleri öğrenmesi de şarttır.