Sözlü tercüme çeşitleri nelerdir?

sözlü tercümeSözlü tercüme, tercümanlıkla mütercimliği birbirinden ayıran en önemli tanımdır. Bilindiği üzere; sözlü tercüme eden kişiye tercüman, yazılı tercüme yapan kişiye ise mütercim deniliyor. Tercüme sözel olarak yapılan bir çeviri olması dâhilinde kendi alanında da farklı çeşitlerde yapılır. Sözel tercümenin en bilinen hali ve sadece yabancı bir dil bilmek ile yapılan şekli konsekütif yani ardıl tercüme denilen, aslında günlük hayatta en çok kullanılan şeklidir.

Ardıl tercüme kelime anlamı olarak; ardından, ardı ardına, peşi sıra anlamlarıyla hatırlanacak konuşmacının konuşmasının hemen ardından yapılan tercüme şeklidir. Turistik gezilerden gördüğümüz, gruplara gezi ile ilgili bilgi veren, sorularını cevaplayan bir tercüman sadece konuşma ve anlama becerisiyle ardıl tercüme yapabilir. Aynı zamanda iki kişinin konuşmalarını birbirlerinin dillerine çevirerek onların anlaşmalarını sağlamış olur. İkinci olarak en sık kullanılan ve daha geniş çaplı programlardan hatırlayacağımız simültane tercüme yine sözel olarak yapılan ve sözlükte anlam karşılığı; aynı anda, anında, eş zamanlı kelimeleriyle anlamlandırılan bir kelimedir. Simültane tercüme de isminden anlaşılacağı gibi konuşmacıyla aynı anda, kelime kelime yapılan bir sözel çeviri şeklidir.

Yine sözel çeviri şekli olan fısıltı tercümede; tercümanın tercüme hizmetini vereceği kişinin hemen yanında bulunarak kaynak dilden gelen konuşmayı, hemen yanında bulunan müşterisine sıcağı sıcağına çevirmesidir. Fısıltı tercüme olarak isimlendirilmesinin sebebi; tercümanın bu hizmeti bir-iki ya da en fazla üç kişiye vermesi, ortamın düzenini bozmayacak şekilde kısık sesle bu çeviriyi yapmasındandır. Bu çeviri de genelde kısa süren konuşmalarda, canlı yayın olmayan ortamlarda tercih edilir. İş toplantıları, bürokratik açıklamalar kısacası tercümanın konuşmacıya değil, sadece bir ya da birkaç dinleyiciye çeviri hizmeti vermesini gerektiren durumlarda kullanılır.