Sözlü Tercüme Nedir?

Tercüme bürolarının müşterilerine vermiş olduğu hizmetlerden biri de sözlü tercümedir. Günümüzde tüm tercüme türleri kendi alanında uzmanlık ve dikkat gerektirir; ancak söz konusu sözlü tercüme oldu mu burada biraz daha fazla tercüman uzmanlığı ve tercüme bürosu kalitesi gereklidir. Çünkü özellikle sözlü çeviri türlerinden biri olan simultane tercüme, topyekun bir çalışmadır. Burada önemli olan sadece tercümanın uzmanlığı değildir; bunun yanı sıra bir de tercüme bürosunun sağladığı ekipmanın kalitesi söz konusudur. Peki, sözlü tercüme nedir ve bu tercümelerin hizmetine neden gereksinim duyulur?

Sözlü tercüme, “kaynak dilde söylenilenleri, hedef dile aktarmak” anlamına gelir. Evet, burada sözle ifade edilen şeylerin çevirisi söz konusudur. Nasıl ki teknik tercüme yapan bir tercüman, dosyalar üzerinde çalışıyorsa; ardıl veya simultane tercüme yapan çevirmenler de sözlü ifade edilenler üzerinde çalışır. Ancak, bu noktada ortada büyük bir ayrım söz konusudur. Sözlü tercümede tercümanların yardımcı kaynaklardan faydalanması, zaman aşımı yapması imkansızdır. Özellikle simultane tercümede çevirmenler, tüm diller arası aktarım işlemlerini anbean gerçekleştirdiğinden dolayı burada uzmanlık her şeyin ötesinde gelir. Evet, bu anlattıklarımızdan da anlaşılabileceği üzere sözlü tercümede en çok tercih edilen iki alan simultane ve ardıl tercümedir. Çoğunlukla TV programları, uluslararası toplantılar ve iş seyahatlerinde tercih edilen ardıl tercümede çevirmen, konuşmacıların hemen yanında yer alır ve konuşmacı konuşmasına ara verdiği noktada devreye girerek çevirisini gerçekleştirir. Simultane tercüme de ise, durum biraz daha farklıdır. Diller arasındaki çeviri işlemini gerçekleştirecek olan tercüman, burada bir kabin içerisinde oturur ve mikrofon ile kulaklıklar yardımıyla söylenilenleri dinleyerek çevirisini yine aynı araçlarla dinleyicilere iletir. Burada her şey anlıktır ve ortada belli bir ekipman olduğundan dolayı da çalışılacak tercüme bürosunun profesyonelliği son derece önemlidir. Ekipmanda oluşabilecek en ufak bir teknik arıza, tüm çeviri sürecine zarar verebilir.

Tüm bu anlattıklarımızdan anlaşılabileceği gibi sözlü tercüme, ciddi bir uzmanlık gerektirmektedir. Ülkemizde bulunan birçok tercüme bürosu, kendini bu alanda geliştirmeyi ve müşterilerine güvenilir hizmetler verebilmeyi başarmıştır; ancak yine de sözlü çeviri yapacak olan bireylerin seçimlerini titizlikle yapması oldukça önemlidir.