Sözlü Tercüme Yapanlar Kendini Nasıl Geliştirebilir?

Tercüme herhangi bir sözlü ya da yazılı metinden çeviri yapma işlemidir, tercüman ise kaynak metini hedef dile çeviren kişi olarak adlandırılır. Günümüzde pek çok farklı dil konuşulmaktadır tercümanlar kişilerin birbirlerini anlama ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış bir meslek dalıdır. Tercüme yapmanın zorlukları olduğu gibi eğlenceli yanları da vardır. İyi bir tercüman hem anadiline hem de çeviri yapacağı ana dile tüm noktalarıyla hâkim olmalıdır. Çeviri türleri sözlü ve yazılı çeviri olmak üzere iki ana grupta incelenebilir. Sözlü çevirilerde tercümanın işi oldukça zordur, sözlü çeviride tercüman konuşmacının söylediklerini dinler ve küçük kısa notlar alır, konuşmacı tercümana çeviriyi yapması için süre verir ve susar. Tercüman konuşmacının anlattıklarını kendi notlarının da yardımıyla dinleyicilere aktarır, ancak bu aktarma sırasında tercüman konuşmacı kendisiymiş gibi davranmalı sözlerini ona göre seçmelidir yoksa bu bir ardıl çeviri olmaz.

Sözlü tercüme türlerinden bir diğeri ise simültane çeviri, yani eş zamanlı çeviridir. Eğer çeviri yapılıyorken yazılı bir çeviri aktarılıyorsa bu kişiye mütercim, fakat sözlü bir çeviri aktarılıyorsa bunu yapan kişiye de tercüman adı verilir. Bu fark genelde pek çok kişinin karıştırdığı bir durumdur. Simültane çeviride tercüme yapan kişinin, bir konuşma, diyalog ya da benzeri durumda konuşan kişi ile birlikte, herhangi bir zamansal atlama yapmaksızın tercüme yapmasıdır. Oldukça özel ve hassas bir yöntemdir. Çoğunlukla teknik donanım gereksinimi vardır. simültane tercüme yapan tercüman teknik donanım sayesinde konuşmacının söylediklerini herkesten önce duyar ve çevirir, böylece konuşmacının hemen arkasından çeviriyi yapmış olur. Oldukça zor bir iştir ve güçlü hafıza gerektirir. Simültane tercümanlar bu konu üzerine özel eğitim almış, diksiyonları düzgün, her iki dile de hâkim kişilerdir.