Sözlü Tercüme Yaparken

Günümüzde birçok birey, mesleki hayatına tercümanlıktan devam etmeyi istemektedir. Bunlardan kimisi yazılı çeviriye ilgi duyarken; kimisi ise sözlü tercümeye yönelmektedir. Ancak bilinmesi gereken bir şey vardır ki, o da sözlü tercümelerin yazılıya oranla çok daha stresli olduğu ve emek istediğidir. Tercümanın, iyi bir eğitim almış olması ve kendini durmaksızın geliştirmesi son derece önemlidir. Fakat tüm bunlar sağlandığında ve bilgi birikimi açısından kusursuz duruma gelindiğinde, sözlü tercüme yapmanın bireylere maddi ve manevi katkısı çok büyük olacaktır.

Ülkemiz tercüme sektörüne baktığımızda karşımıza sözlü ve yazılı olmak üzere iki farklı alanın çıktığını görürüz. Yani bu ne demek olur? Tercüme büroları hem dosyaların, hem de sözlü ifade edilenlerin çevirisi hizmetini sunmaktadır. Sözlü tercüme ise, kendi arasında ardıl ve simultane olarak iki alt kola ayrılır. Siz, bu kollardan birinde tercüme yapmak istiyorsanız;

  • İlk önce üzerinde çalışacağınız kaynak ve hedef dillerin yapı kurallarını tam anlamıyla öğrenmeniz gerekir. Bahsettiğimiz bu unsur, zaten tüm çeviri türleri için geçerlidir.
  • Yapı kurallarından sonra sıra, telaffuza gelir. Hedef dilin telaffuzunu doğru kullanamazsanız, ortaya kaliteden yoksun çeviriler çıkacaktır. Bunun yanı sıra, bir kelimeyi yanlış telaffuz etmeniz halinde verilmek istenilen mesajı tamamen bozabilirsiniz.
  • Sözlü tercümede vurgular ve nidalar da oldukça önemlidir. Konuşmacının, konuşmasını gerçekleştirirken yapmış olduğu vurgulamaları çevirilerinizde aynen vermeniz gerekir. Bu unsur, dinleyicilerde istenilen duygunun oluşması konusunda oldukça büyük söz sahibidir.
  • Konuşmacıların söylediklerini dikkatle dinlemeniz şarttır. Geri dönüp tekrar yapma veya hatalarınızı düzeltme şansınız olmayacağı için söylenilenlerin hiçbir kelimesini kaçırmamanız gerekir.

Bunların dışında simultane ve ardıl olmak üzere iki alan için de uyulması gereken ayrı ayrı kurallar bulunur. Ancak, tüm sözlü tercüme türleri için geçerli olan şey dikkat ve özendir.