Sözlü Tercümelerde Çözüm Odaklı Düşünmenin Önemi

Tercüme bürolarının çalışma alanlarından biri olan sözlü tercüme, yazılı tercümeye oranla her zaman daha büyük bir uzmanlık ve deneyim gerektirir. Çünkü sözlü tercümede, verilmek istenilen mesaj, alıcıya sözle ifade edilerek iletilir ve tercümanların söylenilen bu şeylerin çevirisini yapmak için çok fazla bir zamanı yoktur. Bahsettiğimiz bu faaliyeti başarıyla yerine getirmek için yalnızca belli bir eğitim almış veya deneyim kazanmış olmak yeterli değildir. Sözlü çeviri yapacak kişinin, Mütercim-Tercümanlık’tan mezun olmanın, sektörde deneyim kazanmanın ötesinde belli başlı birtakım kişisel özelliklere sahip olması gerekir. Peki, nedir bunlar?

Sözlü çeviride başarı elde edebilmek için kişisel özellikler önemlidir

Sözlü tercüme yapmaya karar veren bir birey, harekete geçmeden önce ilk olarak sahip olduğu karakteristik özellikleri gözden geçirmelidir. Bu noktada bir örnek vermemiz gerekirse, şunlar söylenebilir: Dikkat eksikliği ve motivasyon güçlüğü yaşayan bir bireyin sözlü çevirilerde başarı elde etmesi oldukça zordur. Çünkü eğer bir tercüman, sözle ifade edilenlerin çevirisini yapacaksa konuşmacı/konuşmacıları dikkatle dinlemek zorundadır. Onların söylediği hiçbir cümleyi atlamadan dinlemeli ve ardından çevirisini gerçekleştirmelidir. Sözlü tercümelerde çözüm odaklı düşünmek tam da bununla bağlantılıdır. Tercümanlar, tüm sözlü çeviri süreçlerinde her daim çözüm odaklı düşünmelidir. Yaşanılan her türlü aksaklığa karşı soğukkanlı kalarak başarı yakalayabilecek tercümanlar, karşısındaki bireyleri dikkatle dinlemeyi asla ihmal etmemelidir.

Sözlü tercümelerde yüksek kaliteyi yakalayabilmek eğitim görmeden yapılabilecek bir şey değildir. Bunun için bireyler, bir üniversitenin Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde gerekli eğitimi aldıktan sonra, sektör içinde deneyim kazanmaya odaklanmalıdır. Pratiğe dökülmeyen hiçbir bilgi, sözlü tercümede başarılı olmanızı sağlamayacaktır. Ancak tüm bunların dışında yazımızın başında da dediğimiz gibi sözlü çeviri yapabilmek için gerekli özelliklere sahip değilseniz, bu işe hiç yönelmemenizde fayda vardır.