Tarihi belgeler tercüme edilirken nelere dikkat edilir?

Tarihi belgelerin ait oldukları ve ya bulunduklara ülkede olan önemleri tartışılmaz. Bir hazine hükmünde saklanan, bazen birçok bilgiye ulaşılmasını sağlayan çok kıymetli bu evraklar tercüme gereği duyulan belgeler arasındadır. Tarih en iyi şekilde geriye kalan belge, resim, eşya gibi eserlerden öğrenilir. Ülkemizde bu konuda çok fazla kaynak bulunmuş, gün geçtikçe de bulunmaya devam etmektedir. Tarihi belgeler;  geçmiş zamanın ve bu günün şartlarını karşılaştırmada çok önemli rol oynar. Olayların ve kişilerin analizinde, yer ve zaman tespitinde bir tarihi belgenin ne kadar anlaşıldığı o konuda alınacak bilgiyi o ölçüde etkiler.

Bu konuda tecrübe sahibi olan, tarih bilgisi olan, olaylar karşısında sebep sonuç ilişkisi kurabilen ve eski dil hâkimiyeti yeterli olan bir tercümanın incelediği bir eserden sayfalarca bilgi elde edilirken, bu özelliklere sahip olmayan birinin elinde ise sadece birkaç eski kâğıt parçası olarak kalacaktır. Dünyada bütün ülkelerin bu araştırma kapsamında farklı çalışmaları vardır. Hemen hemen her ülke kendi kültürünün ulaşılabilecek en eski kaynaklarına ulaşmak konusunda ciddi çalışmalar yapar. Ve günümüzde en başta inşaat sektörünün ilerlemesi ile birlikte bu çalışmalar sekteye uğrasa da bunun karşısında teknolojinin ilerlemesi de bir o kadar kolaylaştırıcı etkiye sahiptir.

Köklü devletler tarihi belgelerin aranması ve araştırılması hususunda başarılı işler yapmakta ve her türlü bilgi, belge ve akademik çalışmalarla kendi arşivlerini oluşturmaya başlamışlardır.Bu tür belgeler; yazıldığı dilin terimlerini, deyimlerini ve o kültürün kutsallarını ve en önemlisi önemli kişi ve yerlerin iyi bilinmesiyle daha net anlaşılır. Tarihi belgede geçen dilin hüküm sürdüğü bölgenin tarihi hakkında bilgi sahibi tercümanlar bu tür belgeleri daha doğru şekilde anlar ve anlatırlar. Tarihi bir belgede tercüman evrakın hasar görmemesi için özel bir titizlik göstermelidir.