Taşımacılıkta Tercümesi İstenen Belgeler Hangileridir? Nasıl Tercüme Edilir?

Ülkeler arası tüm işlemlerde profesyonel tercümelere ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim, sağlık, spor, iş, üretim, taşımacılık, turizm gibi onlarca farklı alanda şirketler veya kişiler tercümeye ihtiyaç duymaktadır. 

Uluslararası ticarette, firmalar, çalışanlar ve tüm taraflar farklı diller arasındaki iletişimde profesyonel tercümelere ihtiyaç duyar. Belgeler, yazışmalar, pazarlama kampanyaları, sözleşmeler genel olarak bu alanda talep edilen yazılı tercümeler arasındadır. 

Bugün uluslararası ticaretin en önemli ayaklarından biri olan taşımacılık hakkında bazı bilgiler sunduk. Taşımacılıkta tercümesi talep edilen belgelerin hangileri olduğunu açıkladık. 

Gümrük Beyannamesi

Gümrük beyannamesi bir malın bir ülkeye girerken ve çıkarken kati suretle istenilen belgelerdir. Bu belgelerin tasdikli bir şekilde teslim edilir. Gümrük beyannamelerinde çok dayıda bilgi bulunmaktadır. Dolayısıyla bir taşımacılık işleminin olmazsa olmazıdır. 

Gümrük beyannamelerinde yer alan bilgiler;

 • Döviz ve Toplam Fatura Bedeli
 • Gönderici/İhracatçı
 • Referans Numarası
 • Gideceği Ülke
 • Ticaret Yapılan Ülke
 • Beyan Sahibi / Temsilcisi
 • Menşe Ülke
 • Teslim Şekli
 • Net/Brüt Ağırlıklar
 • Kalem sayısı
 • Alıcı

Bunun gibi onlarca bilginin yer aldığı gümrük beyannameleri aslında yapılan taşımacılığın bir özeti niteliğinden. Bilgilerin birçok bu belgede yer alır. Gümrük beyannamesi sayfasından konu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Menşe Şahadetnamesi 

Menşe şahadetnamesi ihracat mallarının üretildiği yeri gösteren belgelerdir. İhracatçılar tarafından hazırlanmaktadır. Menşe şahadetnamsi hazırlanırken ihracat mallarının Türkiye meşeili olduğunun kanıtlanmasına ilişkin belgeler de istenilmektedir. 

Meşe şahadetnamesinde bulunması gereken bilgiler;

 • Alıcı/gönderici
 • Malın Cinsi
 • Koli Adedi
 • Net/brüt ağırlıklar
 • Mal Değeri
 • Yükleme Yeri
 • Ambalaj Şekli

Menşe şahadetnamesi ithalatçı firma tarafından istenilmektedir. Dolayısıyla zorunlu bir belge değildir. Eğer ithalatçı firma bu bilgileri istiyorsa noter onaylı bir şekilde teslim etmeniz gerekir. 

Karayolu Taşıma Belgesi 

Kamyon konşimentosu olarak da bilinen karayolu taşıma belgesi, Ticari Mallar Güzergah Anlaşması gereğince düzenlenir. Taşımacılık esnasında mallara gelebilecek zararlar üzerine, gönderici-taşıyıcı-alıcı arasındaki yükümlülüklerin belirtildiği bir belgedir. 

Karayolu taşıma belgesi malların nasıl taşındığını, nasıl teslim alındığını bildiren tarafların anlaşmaları niteliğindedir. 

Faturalar

Taşımacılık için en önemli olan belgelerden biri de faturalardır. Faturalarda malların fiyatları, nasıl satın alındığı, bakanlık onayı gibi önemli bilgiler bulunmaktadır. Fatura çevirilerinde dikkat edilmesi gerekilen en önemli konu ise ithalatçı ülkenin fatura kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmiş olmasıdır. 

Faturalar orjinal fatura, navlun faturası, proforma faturası, konsolosluk faturası, tasdikli fatura, özel fatura satış faturası olarak çeşitli türlere ayrılır. İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki nüsha şeklinde hazırlanır. 

Fatura tercümeleri sayfasından detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Sigorta Belgeleri

Sigorta belgeleri sigorta şirketleri tarafından firmaya verilen belgelerdir. Sigorta sertifikası ve sigorta poliçesi olarak ikiye ayrılır. Sigorta poliçelerinde sigortayı yaptıran tarafın tüzel kişi bilgileri, sigortanın şartlarını sigortanın konusu ne zaman son bulup ne zaman başlayacağı gibi bilgiler yer almaktadır. 

Sigorta belgelerinin çevirisinde bu alanda uzman olan tercümanlardan yararlanılmaktadır. Sigorta poliçesi sayfasından detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Taşıma Belgeleri

Taşıma belgeleri taşımanın türüne bağlı olarak değişir. Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu için farklı standartlarda hazırlanmaktadır. Konşimento bir nevi taşıma senedidir. Fakat genellikle denizyolu ile yapılan taşımacılıkta kullanılmaktadır.

Taşıma belgeleri arasında TIR karnesi de mevcuttur. TIR karnesi tercüme sayfasından konu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.