Teknik tercüme nedir ve hangi metinlerin tercümesinde kullanılır?

Globalleşen dünyada ülkeler arası bilgi ve teknoloji alışverişinin yaygınlaşmasıyla günlük hayatın hemen her alanında teknik bilgilere ihtiyaç vardır. İthal edilen küçük bir üründen milyonlarca değeri olan makineler kadar bu ürünlerin kimliklerinin ve kullanma bilgilerinin doğru aktarılması teknik tercümenin ne kadar önemli bir merkezde durduğunu kanıtlar. Teknik tercüme de diğer mütercimlik hizmetlerinde olduğu gibi alanında uzmanlaşmış tercümanların yapması gereken bir çeviri işidir. Teknik tercüme yaptırılacak olan tercüme şirketinin kalitesi ve güvenirliği, tercümanın ise tecrübesi de bu noktada dikkat edilecek önemli bir husustur.

Teknik tercüme genellikle; elektrik- elektronik, bilişim, mimarlık, inşaat- ziraat- çevre ve makine mühendislikleri, haritacılık ve kadastro, kalite yönetim ve güvence sistemleri, yazılım, program, iletişim cihazları ve telekominikosyon, otomotiv, otomasyon, mekatronik ve güvenlik sistemlerinde, enerji, tarım, gıda ve bunlarla ilgili üretim makinelerinin kılavuzlarında, finans, ekonomi ve bankacılık sektöründe, kimya, sertifikasyon, hava- kara- deniz taşıt makinelerinin kitapçıklarında, altyapı, matbaa, tekstil, metalürji ve hukuk gibi alanlarda hazırlanmış her türlü metin için kullanılır. Ayrıca uluslararası yazışmalarda, haber ve bildirilerde yine siyasi lataritüre sahip teknik tercümanlar bu metinleri çevirir. Bu konulardan birinde yapılacak bir çeviri mutlaka konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan ekonomist, bankacı, mühendis gibi tercümanlar ve akademisyenler tarafından yapılmaktadır.

Teknik tercüme son derece dikkat isteyen bir konudur. Alanında uzman olmayan sadece dil bilmekle yetinmiş bir kimsenin yapacağı bir tercüme hem maddi zararlara sebep olur hem de bilhassa teknik malzemelerin kullanımı sırasında tehlikeye sebep verebilir. Teknik metinlerin, makalelerin, tanıtım broşürlerinin, tezlerin, raporların ve sertifikaların yine alanında uzman, mesleğini en iyi şekilde yapan, terminolojiye hakim, güvenilir tercümanlar tarafından  yapılması gerekmektedir.