Teknik Tercümelerin Kullanım Alanları

Bilimsel ve teknik literatürün olduğu tüm alanlarda teknik tercümelere ihtiyaç duyulur. Teknik tercümeler özellikle mühendislik alanlarında farklı dillerde iletişime ihtiyaç duyulduğunda kullanılmaktadır. Bu alanda hizmet veren tercümanların lisansüstü eğitime sahip olmalarının yanı sıra basit ifadeler kullanarak karmaşık şeyleri ifade etme becerisi de gerektirir.

Teknik tercümelerde de tercümanlar uzmanlık alanlarına göre ayrılmaktadır. Örnek vermek gerekilirse havacılık sektöründe hizmet veren bir tercümanın yazılım sektöründe de hizmet verebilmesi beklenemez. Çünkü bu alanlarlar birbirinden oldukça farklı terimlere sahiptir. Dolayısıyla tercümanın eğitim gördüğü ve uzmanlaştığı sektör de tercümanları belirlerken son derece önemlidir. Belgeler ve dokümanlar teknik tercümelerin çalışma alanlarının başında gelir.

Teknik tercümeler hangi amaçlara hizmet eder? 

  • Çalışan güvenliğini sağlamak
  • Şirketler arası iletişimin sağlanması
  • Bilimsel ve teknik gelişmelerin devamlılığı
  • Üretimin sağlanması
  • Ürün hakkında bilgilerin sunulması
  • Üretimde kontrolün sağlanması
  • Mühendislik eğitimleri
  • Ekipmanların kurulumu ve kullanımının sağlanması

Görüldüğü üzere teknik tercümelerde tercümanlar önemli misyonlara sahiptir. Gelin şimdi bu tercüme türünün en çok kullanıldığı alanlara göz atalım.

1- Patentler

Bilimsel ve teknik gelişmelerin devamını sağlamak için üretimi gerçekleşen ekipmanların uluslararası patentlerle korunması gerekmektedir. Patenti alınmak istenen ürünün sunumunun doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Patent tercümelerinde görev alacak olan tercümanlar uzmanlığın yanı sıra yasal yeterliliğe de sahip olmalıdır. Bu alanda yapılacak tercümelerin noter yeminli olması gerekmektedir.

2- Kullanım Kılavuzları

Kullanım kılavuzları teknik tercümelere en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biridir. Evinizde kullandığınız bir aletin kullanım kılavuzuna baktığınızda Türkçenin yanı sıra birçok dilde de açıklamaların olduğunu fark etmişsinizdir. Kullanım kılavuzlarında tercümanlar bu alanda uzmanlaşmışlardır ve emin olun belki de yüzlerce aletin kullanım kılavuzunda görev almışlardır.

Kılavuzlarda resimler, şemalar çeşitli çizimler yer alır. Belirli bir sayfa düzeni ve tasarım mevcuttur. Dolayısıyla bu tasarımın her dilde aynı şekilde olması gerekmektedir. Bu noktada kullanım kılavuzu tercümelerinin hem anlam bakımından hem de mizanpaj açısından kontrolünün sağlanması gerekmektedir.

Kullanım kılavuzu tercüme sayfasından konu hakkında detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

3- Teknik Makaleler

Teknik çeviriler dendiğinde akla ilk olarak belgeler, dokümanlar gelir fakat tüm mühendislik türlerinin teknik tercümenin çalışma alanına dahil olduğunu unutmamalıyız. Bu açıdan bakıldığında oldukça geniş kapsamlı bir eğitim yelpazesinde teknik tercümelerden yararlanılmaktadır. Mühendislik bilgileri içeren tüm kitaplar da bu eğitim yelpazesine dahildir.

Akademik alanlarda yapılan tüm bilimsel araştırmalar makalelerle ilan edilir. Bilimsel ve teknik makalelerin farklı dillere çevrilmesinde teknik tercümelere ihtiyaç vardır. Tabi bu noktada tercümanların teknik alanlarda lisansüstü eğitim almış olması tercih edilmektedir.

4- Yazışmalar

Şirket içi ve şirket dışı iletişimde yazışmalar önemli rol oynar. Bu noktada çeşitli teknik raporlar, çizimler, çeşitli teknik dokuman ve belgeler yazışmalarda yer alır.

Yazışmalarda yer alanda teknik bilgilerin olması gerektiği gibi tercüme edilmesi gerekmektedir ki şirketler faaliyetlerini sürdürebilsin.

5- Tanıtımlar

Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde de teknik tercümelere ihtiyaç duyulur. Örnek vermek gerekirse bir bilgisayar ya da telefonun teknoloji dergisinde yer alacak reklamı ya da analizinde çok fazla teknik terim yer almaktadır. Dolayısıyla bu türden bir çalışmada teknik çevirinin çalışma alanlarındandır.

Bu yazıyı beğendiyseniz Teknik Tercümelerde Kaliteyi Arttırmanın 5 Formülü yazısına da göz atabilirsiniz.