Tercüman Kimdir ve Çalışma Alanları Nerelerdir?

Tercüman ya da bir başka adıyla çevirmen bir yazıyı ve sözü hedef dile aktaran kişiye denmektedir. Tercümanlık çağımızın en geniş çalışma alanına sahip mesleklerinden biridir. Öyle ki hem şirketlerin bünyesinde çalışabildikleri gibi freelance şekilde de çalışma imkanlarına sahiptirler.

Tercümanlıkta en önemli olan hususlar tercümanların eğitim seviyeleri, hakim olunan terminolojiler, deneyimler, sahip olunan sertifikalardır. Uzman olunan diller ve terminolojiler tercümanların kazançlarını belirleyen faktörlerdendir.

Bugün tercümanların çalışma alanları üzerinde duracağız. Hangi çalışma koşullarında ve hangi alanlarda tercümanların para kazanabileceğini aktaracağız.

1- Yazılı Tercüme Çalışma Alanları

Tercümeler yazılı ve sözlü olmak üzere iki ana başlığa ayrılır. Yazılı tercümeler tercümanların en çok istihdam ettiği alandır. Bu alanda tercümanlar yazışmalar, edebi metinler, akademik yayınlar, belgeler, reklam metinleri, altyazı, sözleşmeler, finansal raporlar, sağlık raporları gibi onlarca dokuman üzerinde çalışabilir. Bu yüzden yazılı tercümelerde oldukça geniş bir çalışma sahası vardır.

Yazılı tercümelerde esas olan terminolojidir. Bir tercümanın uzman olduğu terminoloji yapacağı işi belirler. Örneğin tıbbi alanda uzman olan bir tercüman prospektüs, sağlık raporu, sağ raporu, doğum belgesi gibi tıp ile ilişkili olan belgelerin çevirilerini gerçekleştirir.

Yazılı tercümelerde tercümanların temelde 3 farklı çalışma şekli vardır;

  • Tercüme bürolarında tercüman olarak çalışmak.
  • Uluslararası şirketlerde tercüman olarak çalışmak.
  • Freelance çalışmak.

2- Sözlü Tercüme Çalışma Alanları

Tercüme sektörünün en önemli ve en zor türü olarak kabul edilen sözlü tercümeler, saat başı alının ücretin en yüksek olduğu türdür. Tercümanlar saatlik ücret alır, hedef ve kaynak dilin popülaritesine göre ücretler değişir.

Sözlü tercümelerde tercümanlar, hastaneler, mahkemeler, basın açıklamaları, toplantılar, geziler, sempozyumlar, konferanslar, telekonferanslar, videokonferanslar gibi çalışma alanlarına sahiptirler.

Dolayısıyla, tercüme büroları, hava alanı, hastane, özel şirketler, devlet kurumları gibi yapılarda sözlü tercüman olarak çalışabilirsiniz.

Sözlü tercümeler ardıl, fısıltı, simultane, telefonda gibi türlere ayrılır. Sözlü tercüme sayfasından konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

3- Yaratıcı Çeviri

Günümüz tercüme dünyası bir ürünü veya bir markayı yeni pazarlara adapte edebilmek için normal tercümelerden daha fazlasını sunmak zorunda kalabilir. Yeni hedef kitleye yönelik çalışmalar kimi zaman çok daha yaratıcı olmak zorundadır.

Transcreation yani yaratıcı çeviri olarak adlandırılan bu tercüme türünde tercümanlar ellerindeki materyaller ile çok daha yenilikçi sonuçları sunarak hedef kitleyi etkilemek derdindedir. Bazen reklam metinleri bazende sloganlar bu şekilde tercüme edilmektedir.

4- Masaüstü Yayıncılık Çalışma Alanları

Masaüstü yayıncılık tercüme sektörü açısından oldukça önemlidir. Çünkü bugün kaynağı yurt dışı olan birçok yazılı basım ürünü bu alanda tecrübeli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Masaüstü yayıncılıkta esas olan kaynak metni tasarıma uygun bir şekilde tercüme edebilmektedir.

Masaüstü yayıncılık tercüme işlemlerinde tercümanların tasarım programları bilmeleri beklenir. Bu şekilde çeviriyi yaparken tasarımda nasıl göründüğünü de denetleyebilirler.

Gazete, dergi, broşür, kitap, kartvizit gibi yazılı basım ürünleri masaüstü yayıncılığın çalışma alanlarından bazılarıdır.