Tercüman Mütercim Ayrımı

Türkiye’de tercüman kelimesi her çeviri yapan kişi için halk arasında kullanılmaktadır. Ancak her çeviri yapan kişi tercüman değildir. Tercüme işini yapan kişiler iki gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar sözlü tercüme ve yazılı tercümedir. Sözlü tercüme yapan kişilere tercüman, yazılı tercüme yapan kişilere ise mütercim denilmektedir. Mütercimler metinler üzerinden ofis gibi ortamlarda çeviri yaparken tercümanlar işitsel kaynakların çevirilerini yaparlar ve çalıştıkları ortam her yer olabilmektedir.

Tercüme ve Mütercim

Tercüme ve Mütercim

Tercümanlar mütercimlere göre daha kısa sürede işini yapan ve süre sınırı daha fazla olan kişilerdir. Çünkü tercümanlar sözlü çeviri yaptıklarından anında ya da birkaç dakika ara ile işitilen cümleleri çevirmektedir. Bu sebeple bir mütercime göre tercümanın iş stresi ve çalışma temposu daha fazladır. Bu tempo ve iş stresini kaldırabilmek için tercümanlarda bazı özelliklerin olması gerekmektedir. Hızlı düşünme, dikkat dağınıklığı olmaması, konuya odaklanma ve hızlı düşünme yeteneği olması gibi birçok özellik bir tercümanda olmalıdır.

Mütercim bir ofis ya da kendi istediği bir ortamda çalışabilmektedir. Bu nedenle mütercimler daha rahat bir iş ortamına sahiptirler. Mütercimlik işi ile ilgilenen kişiler günlük yapmaları gereken tercüme miktarına ulaştıklarında çeviri işleri bitmektedir. İşlerinin çeşidi nedeniyle yazılı metinlerle ilgilenen mütercimler herhangi bir hata yaptıklarında hatalarına dönüp düzeltme imkânları vardır.

Tercümanların çalışma ortamları ihtiyaç duyuldukları her yerdir. Belli bir ofisleri ve çalışma ortamları yoktur. İş toplantıları, tur gezileri, özel davetler, sanatsal veya bilimsel toplantılar gibi birçok yer tercümanların çalışma ortamıdır. Tercümanlar mütercimlere göre daha fazla sorumluluk üstlenmektedirler. Çünkü tercümanlar mütercimler gibi metin üzerinden değil işitsel tercüme yapmaktadırlar. Bu nedenle yapacakları hatalı bir çeviri hatalarına dönüp düzeltmeleri zordur. Ayrıca mütercimlerde olduğu gibi tercümanlarda belli bir miktarda çeviri yapıp iş sonlandırma gibi bir seçenek yoktur. Buluna ortamda geçen süre zarfında sürekli tercümanların işitilenleri tercüme etmeleri gerekmektedir.