Tercüman Olmak İçin Üniversite Okumak Zorunluluk mudur?

Değişen dünya koşulları ile birlikte gitgide gelişen tercüme sektöründe önemli olan bir faktör de tercümanların eğitim seviyesidir. Bu, tartışmaya çok müsait bir konudur. Tercümanların üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması bir zorunluluk mudur yoksa kişi, üniversite okumadan da tercümanlık yapabilir mi? Bu sorunun cevabını vereceğimiz yazı dizinimizin, tercüman olmayı hedefleyen ancak bu noktada bazı sorulara yanıt arayan bireylere faydalı olmasını dileriz.

Her zaman söylüyoruz, yabancı dil bilmek tercümanlık yapabilmek için yeterli bir unsur değildir. Kişinin başlı başına sadece bu yetiye sahip olmasının tercüme sektöründe hiçbir değeri yoktur. Ancak, sektörde yer alan işletmeler bunu defalarca dile getirmiş olsa da halen bir yabancı dil öğrenip, derhal tercümanlığa soyunan insan sayısı oldukça fazladır. Tercümanlık, en az iki dile aynı düzeyde hâkim olmayı gerektirir. Bahsi geçen bu hâkimiyet; dillerin yapısı, gramerleri ve noktalama işaretleri kapsamındadır. Bunun yanı sıra, dillere ait sokak jargonlarının bile bilinmesi tercümana büyük katkı sağlar. Çeviri, kültürler arasında da bir aktarım olduğuna göre; tercümanın toplumsal kültürleri de öğrenmesi şarttır. Yani çevirmen, hangi diller arasında aktarım yapacaksa o dillerin konuşulduğu toplumların kültürünü de bilmelidir. Gelenek-görenekler, inançlar, düşünce yapıları, tarihi geçmişleri hep bu çerçeve içerisinde yer alır. Tüm bunlardan sonra diyebiliriz ki, bireylerin bu kadar bilgi birikimi sağlayabilecekleri tek yer üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık Bölümü’dür. Evet, kişiler okul dışında bir kursa giderek ve belli bir süreliğine yurtdışında yaşayarak da iki dile aynı derece hâkim olabilip, toplumların kültürünü öğrenebilir. Ancak bunların ardından çeviri yapmaya başladıklarında yine de karşılaşacakları zorluklar daha fazla olacaktır.

Günümüzde hemen her tercüme bürosu da alaylı tercümanlar yerine, üniversite mezunu olanlarla çalışmayı tercih etmektedir. Bizim size tavsiyemiz, eğer tercümanlık mesleğinde kariyer yapmak istiyorsanız bir üniversitenin Mütercim-Tercümanlık Bölümü diplomasına sahip olmanızdır.