Tercümanda Bulunması Gerekenler

Tercüman sözlü olarak çeviri yapan kişilere verilen isimdir. Her ne kadar halk arasında mütercim ile tercüman birbirine karıştırılsa da esasında sözlü tercüme yapanlar tercüman, yazılı tercüme yapanlar ise mütercimlerdir. Mütercimlerin de bu işi yapabilmesi için bazı özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Ancak tercümanların mütercimlerden daha fazla özellik barındırması lazımdır. Mütercimler sadece yazılı metinlerle işlerini yaparken tercümanlar hem yazılı hem sözlü kaynaklar ile işlerini gerçekleştirmektedirler.

Bir tercümanda olması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler tercümanlık yapacak bir kişide yok ise o kişinin tercümanlık yapması zor olacaktır. Hızlı düşünme, kelime haznesi zenginliği, çabuk anlayıp yorumlama, doğru algılama ve doğru aktarma, kelimelerin farklı söylenişlerine hâkim olma bir tercümanın sahip olması gereken özelliklerden birkaçıdır.

Tercüman Kriterleri

Tercüman Kriterleri

Hızlı düşünme bir tercüman için en önemli şeydir. Çünkü tercümanlar sözlü çeviri yaptıklarından durup düşünmek için çok fazla vakitleri yoktur. Bu sebeple o anda işittiklerini bir tercüman hızlıca düşünüp tercümesini yapmalıdır. Kelime haznesi zenginliği bir tercümanın tercüme sırasında iki dil arasındaki bağdaştırmayı daha çabuk yapacak ve bir kelimenin çeviri olarak en uygun kelimeyi daha çabuk bulacaktır. Bu da daha çabuk, kusursuz ve daha iyi çevirilerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Çabuk anlayıp yorumlama tercüme yapılan anda tercümanın çok işine yaramaktadır. Söylenen cümleleri bir dilden başka bir dile çevirme görevini üstlenen tercümanlar söylenenleri ne kadar çabuk anlayıp yorumlarlarsa o kadar etkili bir çevir yapmış olurlar. Kelimelerin farklı söylenişlerine aşina olan bir tercüman her zaman daha iyi işler çıkarmaktadır. İngilizce gibi İngiltere İngilizcesi ve Amerika İngilizcesi gibi farklı türlerde konuşulan dillerde bir kelimenin seslendirilmesi çok kulağa çok farklı gelebilmektedir. Bu söylenişlere hâkim olmayan bir tercüman yanlış çeviriler yapabilmektedir.