5 Madde İle Tercümanlarda Olması Gereken Kriterler

Tercüman ve tercüme kelime anlamları itibari ile çeviri anlamına gelir. Esasında tercümanların yaptıkları işler de çeviridir fakat çevirinin sözlü türünde yer alır.

Sözlü çeviri diye bahsedilen şey, tercümanların iki veya daha çok dilli görüşme, toplantı, konferans gibi ortamlarda insanlar arasındaki iletişimi sağlamak için yaptıkları çeviridir.

İyi ve profesyonel bir tercüman olmak, yapılan çevirinin kalitesini artıracağı gibi yanlışsız ve hatasız bir çeviri hizmeti sağlar. Bu nedenle bu yazımızda profesyonel bir tercüman olmak için bireylerin sahip olması gereken kriterlerden bahsedeceğiz.

Kaynak Dil Becerileri

Kaynak dil diye adlandırılan kavram, yukarıda da değindiğimiz konferans, seminer, toplantı gibi ortamlarda, topluluğa hitap eden ve kendi ana dilini konuşan konuşmacıların dilidir. Kaynaktan çıkar ve hedefe yani dinleyicilere iletilir. Bu ileti elbette tercüman sayesinde gerçekleşir.

Sözlü tercüme kendi arasında simültane ve ardıl tercüme olarak iki ana türe ayrılır. Bu türlere bağlı olarak tercüme değişkenlik gösterir. Örneğin ardıl tercümede tercüman konuşmacı sözünü bitirene kadar dinler ve bitirdikten sonra tercüme yapar.

Bahsettiğimiz tercüme türünde tercüman dinlerken kaynak dilde verilen mesajı kafasında toparlar ve hedefe iletir. Bu noktada söylenenleri ve verilen mesajları çözümlemek ve hedefe iletmek, kaynak dilde profesyonel bilgi ve becerilere sahip olmayı gerektirir.

Simültane tercümede ise eş zamanlı çeviri yapılır. Eş zamanlı çeviri çok daha fazla deneyim ve dil becerisi gerektireceği için tercüman kaynak dili ana dili kadar iyi ve doğru kullanmalı ve anlamalıdır.

Hedef Dil Becerileri

Bir önceki maddede bahsettiğimiz üzere, kaynak dilden verilen mesajın kaynak dili bilmeyen kişiler yani dinleyicilere onların dilinde çevrilerek aktarılmasıdır.

Tercüman kaynak dilden hedef dile tercüme yaparken anlaşılır olmalı ve mümkün olduğunca net ve açık ifadeler kullanmalıdır. Kaynak dilden aldığı mesajı bozmadan ve değiştirmeden hedef dile aktararak doğruluk konusunda tutarlı olmalıdır.

Vurgu ve tonlama en önemli noktalardan biridir. Örneğin kaynak dil İngilizce ve hedef dil İspanyolca olduğunu düşünelim. Tercüme esnasında tercüman, İngilizceyi İspanyolcaya aktarırken İspanyol aksanı ve vurgusunu kullanarak hedef dilde anlaşılmalıdır.

Elbette bütün bu bahsedilenler her iki dilde de profesyonel olmayı, bu dilleri hem anlama hem konuşmada deneyimli ve profesyonel olmayı gerektirir.

Alan Uzmanlık

Alan terminolojisi diye vurguladığımız ve oldukça önemli bulduğumuz bu kavram, tercümenin onlarca alanından birkaçının seçilerek bu alanlarda uzmanlaşılmasıdır.

Tercüme kendi içerisinde birçok farklı alana ayrılır. Dijital pazarlama tercümesi, hukuki tercüme, tıbbi tercüme gibi birbirinden çok ayrı ve farklı alanlarda tercüme talepleri oldukça yüksektir.

Tercüman her alanda çalışabilmeli diye bir kural yoktur elbette. Bu nedenle tercümanlar uzmanlaşmak istedikleri alanları seçerek o alanlarda kullanılan alan terminolojisi yani kelimelerde uzmanlık sağlamalıdırlar.

Zamanı Yönetebilmek

Sözlü tercümeyi zorlaştıran en önemli etkenlerin başında zaman gelir. Konuşmacıların konuşması esnasında tercüman dinlerken hızlı şekilde düşünerek kelimeleri toparlamalı ve kaynak dilde anlamlandırıp hedef dile iletebilmelidir.

Bütün bu aktivite saniyeler sürmeli ve iletişim kesintisiz olmalıdır. Bu nedenle tercümanlar zamanı iyi kullanabilmeli, konuşma esnasında gerekirse notlar almalı ve önemli ve özellikle vurgulanan yerlere odaklanarak hedef dile söylenenleri aktarabilmelidir.

Analitik ve Hızlı Düşünebilme

Zamanı yönetebilme becerisi ile bağlantılı olan analitik ve hızlı düşünebilme becerisi de yine tercümanlar için oldukça önemli adımlardan biridir.

Analitik düşünebilme, kaynak dilde söylenenleri kısıtlı sürede zihinde toparlayarak mesajı hedef dilde oluşturma becerisidir. Elbette bunu yaparken zaman meydan okunduğu için hızlı ve pratik olunmalıdır.

Sonuç olarak;

Yukarıda bahsettiğimiz maddeler her ne kadar zor görünse ve anlaşılsa da tercüme için elbette deneyimle profesyonel işlere dönüşür. Deneyim ve sonrasında kazanılan uzmanlık ile yapılan tercümeler her zaman mükemmel işler başararak iletişimsizlik engelini ortadan kaldırırlar.

Tercüme konusunda profesyonel hizmet desteği almak için Hedef Tercüme iletişim linkinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.