Tercümanların Sektörde Yaşadığı Problemler Nasıl Yok Edilebilir?

Dil hizmetlerinde müşterilerin memnuniyetini sağlamak için kaliteli içerikler sunulmalıdır. Tercümanlar ise bu sektörün omur iliğidir. Dolayısıyla sektörde yaşadıkları problemler doğrudan tercümenin kalitesine etki eder.

Öncelikle genel olarak tercümanların yaşadığı problemlerden söz edelim;

  • Kaynak metinlerin kalitesiz olması.
  • Kısa zamanda çok fazla iş yükü.
  • Çevirilerin denetlenmemesi.
  • Operasyon hataları.
  • Ön hazırlık eksikliği.
  • Terminoloji yönetiminin yetersiz olması

Örneklerle sunduğumuz problemler tercümanların yüksek kaliteli çeviri sunmalarının önüne geçiyor. Daha fazla bilgi için Tercümanları Delirten 13 Şey yazısına göz atabilirsiniz.

Bu yazıda tercümanların yaşadığı problemleri ortadan kaldırılması için atılması gereken adımları 5 madde de özetledik.

Tercümanlar Makine Çevirileri İle Kıyas Edilmemeli

Makine çevirileri ve yapay zekanın yükselişiyle çeviri sektöründe daha hızlı sonuçlar elde edebilmek üzerine bir talep ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla tercümanların sonuçlara çok daha hızlı ulaşabileceğini düşünmek üzerlerindeki baskının artmasına yol açıyor.

Çoğu makine çevirisi ücretsizdir. Bu durum çeviri sektöründe fiyatları olumsuz etkiliyor. Makine çevirileri ile insan tercümelerini kıyaslamak hem tercümanlara hem de çeviri sektörüne zarar vermekte. İnsan tercümelerinin kalitesi makine çevirileri ile kıyas edilebilecek düzeyde bile değildir. Makine Çevirisinin Bilinmeyen 4 Tuzağı yazısından makine çevirilerinin hangi tehlikelere yol açtığını öğrenebilirsiniz.

Çalışma Şartları İyileştirilmeli

Tercüme sektöründe artan kalite anlayışı ve dijitalleşme tercümanların sonuçlara ulaşırken kullandıkları metotları değişime uğrattı. Çeviri sürecine yardımcı olabilecek yazılımlar, çeviri bellekleri, terminoloji sözlükler, gibi çalışma şartlarının iyileştirebilecek anlayışların benimsenmesi son derece önemli bir hale geldi.

Tercümanlar sonuçlara ulaşırken İnternet’in sunduğu avantajlardan yararlanıyor. Dolayısıyla kötü İnternet altyapısı tercümanların sektörde yaşadığı problemlerden biridir.

Okullarda Teorik Çalışmalardan Ziyade Pratik Çalışmalar Yapılmalı

Çeviri süreçlerinde yaşanılan problemlerin yanı sıra eğitim hayatında da bazı problemlerin olduğunu göz ardı etmemek gerekli. Eğitim sistemi teorik olarak öğrencileri tercümanlığa hazırlamak üzerine kurulu. Tercümanlar bölümlerinden mezun olduktan sonra sektöre atılırken neredeyse nasıl çalışmaları gerektiğini dahi bilmiyorlar.

Araştırma yöntemleri, tercüme sektöründe kullanılan yazılımlar, çeviri süreçlerinde yapılmaması gereken hatalar, bir alanda uzmanlaşmanın önemi gibi konular göz ardı edildiğinden tercümanlar mezun olduktan sonra sektöre adapte olmakta güçlük çekiyor. Çeviri Becerilerini Geliştirmek İsteyen Tercümanlara 5 Tavsiye yazısını incelemenizde fayda var.

Tercümanlık Alanını Kapsayan Sendikalar Kurulmalı

Çeviri sektöründe tercümanların yaşadığı problemlerden biri de haklarını savunacakları bir kurumun olmayışıdır. Sendikalar bu konuda tercümanlara yardımcı olabilmektedir. Bu sorun aynı zamanda sektörün de bir problemidir.

Tercümanlar Hizmet Kalitesine Göre Değerlendirilmeli

Her tercüman aynı kalitede sonuçlara ulaşamaz. Deneyimlerinden, dil bilgisinden, kültürlerinden yararlanarak sonuçlara ulaşırlar. Dolasıyla kendini geliştirmiş tercümanlar yüksek kalite standartlarında sonuçlara ulaşan tercümanlar ve diğer tercümanlar arasında maddi manevi farklılıkların olması gerekmektedir.

Tercümanlık büyük oranda freelance çalışma yöntemiyle gerçekleşir. Freelance çalışan tercümanlar sağlık sigortası gibi haklardan yararlanamamaktadır.

Bu yazı ilginizi çektiyse Tercüme Büroları Sektörde Hangi Sorunlarla Baş Etmek Zorunda yazısına göz atabilirsiniz.