Tercümanların Sektörde Yaşadığı Problemler Nasıl Yok Edilebilir?

Tercüme sektörünün omurgası olan tercümanlar, kaynak ve hedef diller arasındaki çeviri işlemini gerçekleştiren kişilerdir. Yeminli veya yeminsiz olarak iki ayrı şekilde hizmet veren; tam zamanlı ya da serbest zamanlı olarak çalışan tercümanlar, bir çeviri hizmetinin kalitesinin en büyük belirleyicisi olmaktadır. Türkiye’de Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nden mezun olan tercümanların kimisi bir tercüme bürosuna bağlı olarak, kimisi ise tamamen bağımsız olarak çalışır. Bu, kişilerin kendi tercihidir. Ancak her iki çalışma tarzında da yaşadıkları birtakım problemler mevcuttur. Tercüme sektörü, yıllar içerisinde yapılan yatırımlar ve teknoloji yardımıyla kendini bir hayli geliştirmiş olsa da ne yazık ki çevirmenlerin yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelinememiştir. Peki, nedir bu sıkıntılar?

Bir tercüme bürosuna bağlı olarak çalışan tercümanın yaşadığı en büyük sıkıntı, genellikle büro ile alakalı olmaktadır. Piyasada bu işi profesyonel bir şekilde yürüten bürolar olduğu kadar, öncelikli hedefine yalnızca para kazanmayı koymuş olan firmalar da mevcuttur. İşte, tercümanların yaşadığı en büyük problem bu amatör tercüme bürolarından kaynaklıdır. Çevirmenlerin maaşını ödemeyi geciktiren ve hatta yeri geldiğinde hiç ödemeyen bürolar, onları büyük bir zora sokmaktadır. Söz konusu serbest zamanlı yani freelance tercümanlar olduğunda ise, bahsedilen problemler biraz daha farklı bir boyuta taşınır. Serbest zamanlı çevirmenlerin, müşterilerini tamamen kendi uğraşları sonucunda bulmasından dolayı sektör içerisinde kendilerini gösterebilmesi son derece önemlidir. Ancak, ne yazık ki şu anda bu durum pek de mümkün olmamaktadır. Bürolara bağlı olarak çalışan çevirmenler, çoğu zaman freelance tercümanların önüne geçmektedir.

Tercümanların, mevcut sektör içerisinde yaşadığı en büyük problemlerden biri de onları tek bir çatı altında toplayan herhangi bir odanın veya sendikanın bulunmamasıdır. Bu noktada serbest zamanlı veya tam zamanlı tercüman gibi bir ayrım yapmaya gerek yoktur. Tüm bu anlattıklarımızdan yola çıkarak şu sonuca varabiliriz: Sektörde çevirmenlere yol gösterecek bir oda ve sendika olmadığından dolayı, onların haklarını savunmada ve çalışma koşullarını iyileştirmede öncelikli sorumluluk tercüme bürolarına düşmektedir. Büroların atacakları adımlar sayesinde çevirmenlerin sorunları büyük ölçüde yok edilebilir.