Tercümanların Tercüme Yaparken Karşılaştığı Sorunlar Nelerdir?

Tercüme işi başlı başına karmaşık bir süreçtir. Pek çok farklı tercüme türü bulunmaktadır tercüme yapan tercüman öncelikle deneyimli olmalıdır. Unutulmamalıdır ki tercüme işinde en önemli olay deneyim kazanmadaki konu hakkında bilgi sahibi olmak, pratik zekâ, dilbilgisi kurallarını iyi bilmektir. Tercüme işlemi yapılırken kaynak dilden çok hedef dile hâkim olabilmek daha büyük önem taşır. Metinde yazılı olanları tercüme edeceğiniz dile uyarlamak, o dilin cümle yapısını, edebi özelliklerini, söz sanatlarını, deyimlerini çok iyi bilmektir. Biraz yorum katabilmektir. Sadece orada yazılı olanları kelimesi kelimesine tercüme etmek her zaman yeterli değildir. Tabi bir de özel yetenek veya bilgi gerektiren konularda tercüme yaparken o alanla ilgili terminolojiyi de bilmek gerekir.

Tercüme işlemi sırasında tercümanlar pek çok zorlukla karşılaşırlar. Farklı kültürle ilgili çeviri yapıldığı için farklı şivelere ait kullanımlar, herhangi bir sözlükte bulunmayan kullanıma yeni girmiş kelimeler, ne olduğu anlaşılmayan kısaltmalar, argo kullanımı, belirli meslek grubuna ait terimler, halk diline ait söyleyişler, kişi, kurum ve coğrafi bölge adları, biçimsel özellikler gibi. Bu gibi birçok sorun mütercim tercümanı zor durumda bırakır. Kültürel farklılıklardan dolayı ortaya çıkan sorunlarda çok fazladır. Akrabalık adları bizim kültürümüzde çok geniş isimlerle anılırken farklı kültürlerde başka adlarla anılır.

Başka kültürlerin düşüncelerini yeterli bir şekilde kendi diline tercüme etmek zorundadır. Bu düşünceleri kendi öz diline dönüştüremedikçe onlardan yararlanamayacak ve yeni düşünceler üretemeyecektir. Bunu yapabilmek içinde tercümanlara her zaman ihtiyaç vardır. Mütercim tercüman karşılaştığı sorunlara rağmen her zaman profesyonelce davranmalıdır. Ne kadar çok sorunla karşılaşırsa karşılaşsın yılmamalıdır. Bu ileride yapacağı çevirilerde o kadar deneyim ve bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.