Tercümanlık İyi Bir Gelir Kaynağı Mıdır?

Tercümanlık, yabancı dil öğrenme yeteneği ve bunları başka insanlara aktarabilme kabiliyeti olan insanların yapmayı tercih ettikleri en gözde meslek seçeneklerinden birisi olmaktadır. Kişinin bildiği dillerin kurallarına göre birbiri arasında çeviri hizmetleri sunması, onun tercüman sıfatını almasını sağlar. Tercümanlıkta sözlü ve yazılı olarak iki grup vardır ve tercümanlar bu gruplara göre ayrı isimlerle de adlandırılabilmektedir. Sözlü tercüme hizmetlerini veren kişiler tercüman, yazılı tercüme hizmetleri veren kişiler ise mütercim tercüman olarak adlandırılmaktadır. Tercümanlık alanında çalışmak isteyen kişiler için her meslekte olduğu gibi birtakım özel gereksinimler bulunmalıdır. Üst düzeyde dil öğrenme yeteneği, akademik ve sözel yeteneğe sahip olma, uzun süre boyunca sürebilecek olan tercümelerde yorulmadan ve ilgiyle çalışabilme, okuduğunu anlama gücüne sahip olma gibi durumlar, tercümanlık yapmak isteyen kişiler için gereksinimlerdir. Bunun yanı sıra yabancı diline güvenerek para kazanmak istemek de tercüme fiyatları incelendiğinde,  çok yerinde bir beklenti olmaktadır.

Tercümanlık

Tercüme piyasası son derece ilgi gören ve günden güne daha da gelişmekte olan bir sektör olduğu için bu alandan elde edilen kazanç, gayet iyi oranda seyretmektedir. Ancak tercüme fiyatları belirlenirken özellikle üzerinde durulan konular vardır ve bunlara bakılarak fiyatlandırma yapılır. Temel faktörler genellikle; çevirisi yapılacak dokümanın uzunluğu ve niteliği, tercümanın tecrübesi ve uzmanlığı, çevirinin yapılması gereken sürenin kısalığı-uzunluğu, çevirisi yapılacak işin hangi dilde olduğu fiyat aralıklarını belirlemektedir. Genellikle ülkemizde İngilizce Türkçe  alanında tercüme fiyatları yüksektir ve bu nedenle yaygın olarak yapılmaktadır. Ancak fiyatlar konusunda çevirinin yapılacağı dili bilen kişinin daha az sayıda olması yani yaygın olmaması durumunda çok daha geniş bir yelpazeden bahsetmek ve daha az tercüman bulunacağı için, daha kazançlı olması da mümkün olabilmektedir.