Tercümanlıkla Mütercimliğin Farklı Yanları

 

            Tercümanlık ile mütercimlik halk arasında aynı mesleklermiş gibi değer görmektedir. Tercümanlık ile mütercimlik temelde yapılan iş bakımından neredeyse aynı meslektir. Ancak bu benzerlikler iki mesleği birebir birbiri yapmamaktadır. Çünkü birçok yönden mütercimlik ile tercümanlık arasında fark vardır.

Tercüme

Tercüme

Tercümanlık yazılı kaynaklardan daha çok sözlü kaynaklar kullanılarak yapılan tercüme çeşididir. Bir tercümanın kullandığı çeviri kaynağı işitilen her şey olabilmektedir. Tercüman bulunduğu ortamda konuşulanları anında ya da bir süre sonra sözlü olarak başka bir dile çeviren kişidir. Mütercimlikten tercümanlığı ayıran en büyük fark da budur. Bunun yanı sıra tercümanın belli bir çalışma ortamı olmaması ve kısıtlı sürede tercüme yapması da tercüman ile mütercimi birbirinden ayıran farklardır. Tercüman çok kısa bir sürede konuşan her şeyi anlamak ve hedef dile tercüme etmek zorundadır. Hem sözlü tercüme yapan bir tercüman kaynak dilde konuşulanları hedef bile aktarırken söyleyiş özelliklerine göre kelimeleri telaffuz etmelidir. Tercümanlar genelde iş toplantıları, yabancı ülkelerde seyahat eden sanatçı, sporcu, iş adamı gibi kişilere hizmet eden çevirmenlerdir.

Mütercimlik sözlü kaynak yerine yazılı kaynakların kullanılarak yapıldığı tercümelerdir. Bu tercümelerde tercümanın çeviriyi yapabilmek için bol bol zamanı vardır. Mütercim sözlü tercümede olduğu gibi çok kısıtlı bir zamanda çevir yapmak ya da kelimelerin telaffuzlarına dikkat etmek sorunda değildir. Mütercimin çalışabileceği ortamlar sabittir, tercümanlar gibi sürekli müşterinin bulunduğu ortamda bulunup çevir yapmak zorunda değildir. Bu yönleri mütercimlik ile tercümanlık birbirlerinden ayrılan farklı mesleklerdir. Ancak temelde bir dilden başka bir dile aktarım yapılmaktadır. Tüm bu aktarıma genel olarak tercüme bu işi sözlü olarak yapana tercüman, yazılı olarak yapana da mütercim ismi verilmektedir. Her iki mesleğinde ham maddesi yabancı dildir.