Tercüme Bürolarının Tercümedeki Sorumlulukları

 

            Tercüme yapmak ve yaptırmak zahmetli ancak bir o kadar da önemli bir durumdur. Tercüme yapılırken tercümandan ve tercümesi yapılacak kaynak metinden dolayı bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Tercümesi yapılacak metin eski ve yıpranmış ise ya da el yazısı ile yazılmış ise anlaşılması güçleşebilmektedir. Eski metinler zamanla beraber yıpranmakta ve yazıları silinip, ıslanma gibi durumlarla birbirine karışabilmektedir. Bu gibi durumlarda ve el yazısı ile yazılmış okunması güç metinlerde çeviri yapılması zorlaşmaktadır.tercume-3

Yapılacak tercümeler eğer bir tercüme bürosuna yaptırılıyorsa tüm sorumluluk buraya aittir. Yapılan tercümenin kaynak metinle örtüşmesi, anlaşılır ve net olması, kaynak metne sadık kalınması, tercümeye tercümanın duygularını karıştırmaması gibi durumların tüm sorumluluğu tercüme bürosuna aittir. Bu durumlara dikkat edilmediğinde birçok sorun ile karşılaşılmaktadır.

Yapılan tercümenin kaynak metinle örtüşmesi bir tercümede aranan ilk özelliktir. Kaynak metinden farklı bir çeviri elde edilirse bu kaynak metin ile yeni oluşacak metin arasında bağ oluşmamasına sebep olacaktır. Böyle bir durumda yapılan çeviri tam anlamıyla bir çeviri olmayacaktır. Çevirisi yapılan metinin dili ağır ya da günlük konuşulan dil olabilir. Ancak bir tercüman çeviri yaparken daha anlaşılır bir metin elde etmek zorundadır. Çeviri metni kaynak metin gibi dili ağır olarak yazılması gereken bir metin değilse kesinlikle çeviri basit bir anlatım ile oluşturulmalıdır. Yapılan tercümeye mütercimin duygularını katmaması gerekmektedir. Eğer çeviri metni oluşturulurken bir mütercim işin içine duygularını katıyorsa elde edilen çeviri metni kaynak metinden farklı bir metin olacaktır. Şayet siyaset, spor gibi eleştiriye ve duyguların karışmasına müsait bir konuda tercüme yapılıyorsa tercüman kendine hâkim olmalıdır. Tüm bunların yanı sıra bir mütercim tercüme yaparken kaynak metine sadık kalmalıdır. Metine sadık kalınmadığından metinle ilgisi olmayan konular ve düşüncelerde çeviri metninde yer alacağından alakasız bir çeviri elde edilecektir.