Tercüme Bürosu Mu Serbest Çalışan Tercümanlar Mı?

Tercüme birbirine yabancı dillerdeki insanların birbirleri ile iletişim kurabilmesinde kullanılan komplike bir araçtır. Çünkü tercümenin birçok türü ve birçok yapılış yöntemi vardır. Neredeyse her alanda diller arası aktarım sağlayan tercüme hem bireysel hem de topluluklar için önemli bir konuma sahiptir. Durum böyle olunca tercümenin değeri artmakta ve tercümenin kimler veya nereler tarafından yapılacağı ilk akla gelen soru olmaktadır. Tercüme yaptırmak için başvurulabilecek iki seçenek vardır. Birinci seçenek serbest çalışan tercümanlar, ikinci seçenek tercüme bürolarıdır. Serbest çalışan tercümanlar ile tercüme büroları arasında birçok yönden benzerlik olsa da aynı zamanda birçok yönden de farklılıklar vardır.isvecce-ceviri

Serbest çalışan tercümanlar herhangi bir kişi ya da büroya karşı sorumlu olmadıklarından daha rahat çalışan ve herhangi bir ofisi, çalışma alanı olmayan kişilerdir. Bu sebeple tercüme yaptıracak kişiler ile direk temasa geçmektedirler. Serbest çalışan bir tercüman herhangi bir yere karşı değil sadece kendine ve müşterisine karşı sorumlu olması sebebiyle yaptığı çevirilerde daha az dikkatli davranmaktadır. Çünkü çeviride yapacağı herhangi bir çeviri hatası sonucu sadece müşterisi tarafından sorgulanacaktır. Bu sebepler ile serbest çalışan tercümanlar yerine tercüme büroları tercih edilebilecek daha iyi bir seçenektir.

Tercüme büroları bünyesinde birçok alanda bilgi sahibi olan birçok mütercim ve tercüman çalıştırdığından yapılan çeviriler profesyonel seviyede olmaktadır. Bir tercüme bürosunda çalışan tercüman hem büroya başvuran müşteriye hem de tercüme bürosuna karşı sorumludur. Bu sebeple yaptığı tercümelerde dikkatli ve titiz çalışmak sorundadır. Aksi hallerde hem müşteriye hem de büroya karşı sorumlu olduğundan her iki yer tarafından da sorgulanacaktır. Bir tercüme bürosu müşteri odaklı çalıştığından bünyesindeki yazarın sorunlu çeviriler yapması halinde bu kişi işinden olabilmektedir.