Tercüme Hizmetlerinde Kalite Kontrolü Neden Önemlidir?

Profesyonel tercüme hizmetlerinin son aşaması olan kalite kontrolü yüksek standartlardaki sonuçlara ulaşabilmeyi sağlar. Editörler tarafından gerçekleştirilen bu işlemler süresince çeviri yeniden okunur, hatalar varsa bunlar düzeltilir eğer çok fazla hata ile karşılaşılırsa da sonuçlanmış proje yeniden tercüme edilmesi için tercümana gönderilebilir.

Kalite kontrol aşamalarında kimi zaman başka tercümanlar da yeniden okuma gerçekleştirebilir. Kaynak dosya ile sonuç incelenir. Böylelikle daha güvenilir sonuçlar elde edilir.

Proofreading ya da editing çeviri de kontrol süreçleri ne anlam ifade ediyor? ve tercüme sektöründe kalite kontrol çalışmalarını yerini bu yazıda açıkladık.

Sonuçların Kalitesini Arttır

Kalite Kontrol Sayesinde Sonuçların Kalitesi Artar

Kalite kontrol çalışmaları tercümanların yapabilecekleri olası hataların üzerinden geçmeyi sağlar. Bir tercüman her ne kadar iki uzman olursa olsun iş stresi ya da başka faktörler nedeniyle hata yapabilir. Bu çok normaldir. Fakat hataların sayısı artmaya başlarsa tercümanın o proje için yetkin olmadığı anlaşılır.

Çeviri talep edilen dosyalar iş, eğitim, sağlık gibi hayati konularda gerçekleşir. Bir tercüme bürosuna gelen her talep ayrı bir değere sahiptir. Bu yüzden her proje için yeni bir ekip oluşturulur. Dolayısıyla müşterilere yüksek doğruluk oranlı sonuçlar sunmak tercüman ve bürolar açısından anahtar görevi görür.

Kalite Kontrol Çalışmaları Belgelerin Geçerliliğini Sağlar

Doğum, ölüm, diploma, sağlık belgesi, banka hesap cüzdanı, gümrük beyannamesi, vergi levhası, menşe şahadetnamesi gibi belgelerin resmi kurumlar tarafından kabul edilmesi belirli kalite standartlarında olması gerekmektedir. Projede görev alan tercüman her ne kadar yeminli tercüman olursa olsun belgenin geçerliliği yine kalitesine bağlıdır.

Belge çevirilerinde çeviri aşamalarından sonra dil bilgisi, yazım yanlışları gibi olası hataların yanı sıra belgenin düzeni de incelenir. Çünkü belgeler belirli bir tasarıma sahiptir. Kalite kontrol aşamalarında editör belgenin geçerliliğinde sorun teşkil edebilecek tasarım hatalarının giderilmesinden de sorumludur.

Edebi Metinlerde Olay Örgüsü ve Tutarlılık Gözden Geçirilir

Edebi Metinlerde Her Açıdan İncelenir

Özellikle edebi metinler hata yapılma ihtimalinin yüksek olduğu çevirilerdir. Tercümanın edebi yetkinliği olsa da yeniden okunarak kaynak metinle karşılaştırma yapılmalıdır. Editing aşamalarında editör tarafından sağlanan kontroller;

  • Akıcılık
  • Olay örgüsü
  • Yerele dile uygunluk
  • Tutarlılık

Edebi metinlerde herhangi bir çeviri işlemi yapılmasa da redaktörler ve editörler tarafından eser tekrar tekrar okunur. Böylelikle olası hatalar en aza indirilir.

Teknik Terimlerin Doğru Olup Olmadığı İncelenir

Kalite kontrol süreçlerinde denetlemeler teknik terimlerin kontrolünü de kapsar. Havacılık, telekomünikasyon, yazılım, üretim, lojistik, otomotiv, farmasötik, gibi alanlarda çok sayıda terim yer aldığından tercümanların doğru sonuçlara ulaşıp ulaşamadığı tekrar okumalarla ortaya çıkar.

Teknik terimlerin kalitesi sorgulanırken terminoloji sözlüklerinden yararlanılır. Sözlüklerden Yararlanmanın 4 Faydası yazısında terminoloji sözlükleri hakkında bilgiler sunmuştuk göz atabilirsiniz.

Masaüstü Yayıncılık Açısından İncelenir

Masaüstü Yayıncılık Açısından İnceleme

Dergi, kitap, broşür, afiş, katalog gibi yazılı basım için talep edilen tercümelerin yanı sıra web sitesi, mobil uygulama, yazılım, infografi gibi dijital ortamlarda kullanılan çeviriler belirli bir tasarıma sahiptir. Farklı diller arasında çeviri yaparken dilin özelliğine bağlı olarak kaynak metne göre sonuçlar kısa ya da uzun olabilir.

Böyle durumlarda bozulan tasarımların yeniden oluşturulması ya da tasarıma uygun çeviri yapılması gereklidir. Kalite kontrol çalışmaları masaüstü yayıncılık kontrollerini de içermektedir.