Tercüme İle Diğer Milletleri Tanıma

Tercüme yapılması özen ve dikkat gerektiren nadide bir iştir. Bu kadar zorluğun olmasının yanı sıra birçok da faydası vardır. Tercüme milletlerarası iletişim ve etkileşim sağlamaktadır. Bir milletin diğer bir milleti tanıması için onun yazılı ve sözlü kaynaklarını taraması gerekmektedir. Yabancı bir ülkenin kaynaklarının taranabilmesi için de tercüme olmazsa olmaz bir araçtır. Diğer milletlerin siyasi hayatı, sosyal hayatı, ekonomik faaliyetleri, düşünce tarzları, sanat anlayışları, edebi hayata bakışları gibi birçok konuda bilgi tercüme ile elde edilebilmektedir.tercuman

Diğer milletlerin siyasi hayatı hakkında günlük haberlerden ve eski kaynak belgelerinden bilgi elde edilebilmektedir. Milletlerin birbirini tanıması açısından siyasi hayat başvurulabilecek ilk tanıma yoludur. Bir milletin siyasi durumu, düşünceler ve siyaset alanındaki davranışları ön bilgi alınması için ideal bir seçimdir. Siyasi hayattan sonra sosyal hayat bir milleti tanımak için incelenecek ilk şeydir. Sosyal hayat incelemesi için yabancı olunan ülkenin dilinin tercüme edilmesi gerekmektedir. Sosyal hayat bir millet hakkında hemen hemen her şeyi anlatmaktadır. Ekonomik faaliyet incelenmekte olan milletin maddi değerlere ne kadar önem verdiğinin göstericisidir. Düşünce tarzı, sanat anlayışı ve edebi hayatı bir milletin diğer milletlerce tanınabilmesi için önemlidir. Çünkü sanat anlayışı, düşünce tarzı ve edebi hayatı bir milletin manevi değerlerini yansıtmaktadır.

Bir milleti tanımanın birçok yolu vardır. Bu tanıma yollarından hangisine başvurulursa başvurulsun tercümeye ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü bir ülkenin dilinde yazılan metinlerin çevirilerinin bilinmeden tanınabilmesi imkânsızdır. Tercüme her alanda olduğu gibi milletlerarası alanda da etkin bir rol oynamaktadır. Dilin iletişimdeki gücünün milletlerarası bağlantıda kullanılması gibi tercümede de bu bağlantıya köprü oluşturmaktadır. Bu sebeple hem dil hem de tercüme milletler için önemlidir.