Tercüme Nedir? Tercüme Türleri Nelerdir?

Tercüme bir dildeki yazılı ya da sözlü metnin farklı bir dile anlam bütünlüğü bozulmadan taşınmasına denir. İnsanların kullandıkları dillerin farklı olması nedeniyle önemli bir konu olarak karşımıza çıkan tercüme en basit anlamıyla yazının ya da sözün bir dilden farklı bir dille aktarımı anlamına gelir. Dillerin ve kültürlerin ortaya çıktığı günden itibaren insanlar arasındaki iletişimin kurulması için ihtiyaç duyulan bu kavram aslında insanların ve dillerin çoğalmasıyla ortaya çıkmış olan bir ihtiyaçtır.

Geçmişten bu yana varlığını sürdürmek ve farklı dillerdeki insanlar ile anlaşabilmek için kullandığımız tercüme günümüzde çok daha modern ve yenilikçi bir hal almıştır. Şimdilerde pratik bir şekilde uygulayabileceğimiz tercüme işlemleri sayesinde dünya üzerindeki pek çok farklı dilin kaynaşmasını ve bilgi paylaşımında bulunabilmesi sağlanmıştır. Ülkeler arasındaki işbirliklerinin artması daha fazla paylaşımın olmasını sağlamıştır ve iş hayatında tercümeye ihtiyaç duyumu gitgide artmıştır. Yazışmalar ve toplantılar ortak bir dille sağlanamadığı halde tercüme kolaylığıyla görüş birlikleri sağlanmıştır. Buda demek oluyor ki tercüme insanların ihtiyaçlarını karşılayan en önemli etkenlerden biridir ve gitgide önem arz ederek ve gelişerek varlığını sürdürmeye devam edecektir. Genel anlamıyla ifade edeceğimiz tercüme yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde incelenir.

tercüme türleri nelerdir

Tercüme Türleri Nelerdir?

Sözlü tercüme; yazılı tercümeye göre daha eski bir tarihe dayanmaktadır. Ancak bu durum çok eskiye dayandığı için kanıtlanmamakta ve varsayım olarak kabul edilmektedir. Günümüzde sözlü tercümeler en çok uluslararası platformda konuşmalarda ve röpörtaj esnalarında kullanılır ve sözlü tercümeler simultane ve ardıl olmak üzere iki kategoride incelenir.

Yazılı tercüme ise; sözlü tercüme gibi iki kategoride incelenir. Yeminli tercüme ve yeminsiz tercüme olarak dallara ayrılır. Yazılı olan dokümanların dili ile ilgili diplomaya sahip tercümanlar tarafından, uluslararası düzeyde ve resmiyet içerisinde yapılan tercümeye yazılı tercüme denir. Yeminli tercüme önem arz eden ve resmi düzeyde olan yazılı evrakların ve metinlerin açıklanmasında kullanılırken yeminsiz tercüme ise önem arz etmeyen bürolar arasında yazışmaların çevirisini yapan ve dili ile ilgili diplomaya sahip olmayan tercümanların yapabildiği tercümeye denir.