Tercüme Niçin Kollara Ayrılmıştır?

Değişen ve gelişen dünya ile birlikte akademik birer disiplin haline gelen mütercim ve tercümanlık da bu gelişmelerden nasibini alarak çeşitli uzmanlık alanlarını kapsayan ve genişletilmeye son derece müsait olan dallara ayrılmıştır. Esasında bunun öncelikli nedeni farklı uzmanlık alanları gerektiren çalışmaların sayısındaki artış olarak öne sürülmektedir.
Mütercim ve tercümanlığın karşılığı Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde “çevirmen, iki farklı dili birbirine aktarabilen kişi” olarak tanımlansa da mütercimlik, yazılı metin çevirileri yapan; tercümanlık ise sözlü metin çevirisi yapan kişiler için kullanılmaktadır. Gelişen ve her geçen gün değişen dünya ile birlikte, tercümanlık alanı da yazılı metin tercümanlığı ve sözlü metin tercümanlığı dışında çeşitli dallara ayrılmayı gerektirmiştir.

Tercüme Kolları

Tercüme Kolları

Yeni dünya düzeni ile birlikte akademik disiplinler de çoğalmıştır. Artan bu bilimsel disiplinlerle birlikte farklı uzmanlık alanları doğmuş, yapılan çeviriler de buna paralel olarak farklı alanlara kaymıştır. Her bir alan kendine has bir takım özellikler gerektirmekle birlikte, birbirinden farklı bilgileri öğrenmeyi de şart koşmuştur.

İster yazılı ister sözlü tercümelerde esas olan önemli olan nokta, birbiri arasında aktarım yapılacak iki dile ve bu dillere ait kültürlere hâkim olabilmektedir. Buna ek olarak farklı disiplinler de eklenmiştir. Esasında her bir uzmanlık alanı, kendisine ait farklı bir dil kullanmaktadır. Dolayısı ile birbirinden farklı uzmanlık alanları, bu alanların daha iyi çevrilebilmesi için çeşitli bilgilere de hâkim olmayı gerektirmektedir. Örneğin ekonomi ile ilgili bir makaleyi, hiçbir şekilde ekonomi ile bağlantısı ya da ilgisi olmayan bir çevirmen ne kadar uğraşırsa uğraşsın tam manasıyla tercüme edemez. Çünkü diğer tüm alanlarda olduğu gibi ekonomi biliminin kendi içerisinde kullandığı ayrı bir dil mevcuttur.

Meslek alanlarının terminolojisine hâkim olabilmek, esasında tercümenin olmazsa olmaz altın kuralıdır. İşte bu sebeplerden ötürü, çeviri; idari çeviri, hukuk çevirisi, tıp tercümesi, medikal çeviri, ticari çeviri, edebi çeviri, bilgisayar programları çevirisi gibi çoğaltılabilecek alanlara ayrılmıştır.