Tercümenin Alanlara Ayrılmasının 3 Nedeni

Tercüme dünyası çok geniş ve çeşitli alanlara sahip bir sektördür. Tercüme kavramının kendisi bile, aynı işin yapılmasına rağmen kendi arasında yeminli tercüme, noter tasdikli tercüme gibi farklı alanlara ayrılır.

Hayatın birçok alanında tercümeye olan talep arttıkça tercüme bu alanlara hizmet sağlamaya başlamıştır. Elbette ki bu süreç zamanla ve çeşitli faktörlerin etkisiyle şekillenmiştir. Teknoloji beraberinde küreselleşmeyi getirmiş ve küreselleşme ise birçok alanda uluslararası çalışmak, dünyanın birçok yerindeki ülkelerle iletişim kurmak isteyen insanları ortaya çıkarmıştır.

Dünyanın birçok yerine kolay ulaşım, beraberinde eğitim, ticaret, diplomasi ve benzeri bütün alanlarda hedef ülkenin dili ile olan iletişimi tetiklemiş ve bu da tercümeye olan ihtiyacı doğurmuştur. Tüm bu alanlar ve diğer birçok tercüme çeşitleri böylelikle kollara ayrılmıştır.

Bahsettiğimiz sebepler ile birlikte, tercümenin farklı kollara ayrılmasının sektöre olan faydalarından bahsedelim.

Kaliteyi Artırmak

Her tercümanın bütün tercüme alanlarında çeviri yapamaz. Çünkü çeviri yüzlerce türü içinde barındıran bir alandır. Bütün tercüme kollarında başarılı olabilmek tercüman için oldukça zordur. Bu yüzden tercüme alanlara ayrılarak, her tercüman kendini istediği alanlarda eğitir ve bu sayede tercümede kaliteli sonuçlar elde edilebilir.

Küreselleşme ve teknoloji ile birlikte sektöre olan talebin artması tercüme sektörünü de şekillendirmiştir. Müşterilerin tercüme uygulanmasını istediği konular farklılaşabilir. Bu noktada size sunulan dokümanın içeriği hakkında bilgiye sahip olmalısınız.

Örneğin, ticari yazışma tercümesi gibi bir alanda müşteri çeviri istiyor. Bu durumda siz finans, ekonomi gibi alanlarda donanımınız var ve bu alanda çalışmalarınız daha önceden olmuşsa tercüme sizin için oldukça kolay ve aynı zamanda başarılı sonuçlanacaktır.

Hata Oranını Azaltmak

Tercümenin bazı alanları vardır ki hata kabul etmeyen ve sonuçları oldukça büyük olaylara sebep olan. Örneğin tıbbi tercüme bu konuya verilebilecek en önemli tercüme alanıdır.

Tıbbi tercüme, direkt olarak insan sağlığı söz konusu olduğu için bu alanda yapılan tercümeler hata kabul etmez. Bu ve bunun gibi alanlarda tercümede yapılan hataları aza indirgemek için tercüme çeşitli kollara ayrılır ve her bir tercüme kolu için o alanda uzman tercümanlar çalışır.

Bu sayede, alanında uzman insanların yapacağı çalışmalar hata oranını minimum seviyeye indirgerler. Aksi taktirde, daha önce örneğin sadece akademik tercüme yapmış bir tercüman, tıp alanında bir deneyime sahip olmadığı için çok büyük problemler ve hatalarla karşılaşma oranı oldukça yüksek olurdu.

Çeviri Sürecini Hızlandırmak

Tercümenin kollara ayrılması, müşterinin farklı alanlardaki taleplerine hızlı cevap verebilmek avantajını da sağlar. Farklı alanlarda hizmet talep eden müşterilerle, o alanda kendini uzmanlaştırmış profesyonel tercümanların çalışması, süreci kısaltacağı gibi aynı zamanda da beklenilen zamanda başarılı çevirilere ulaşılmasını sağlayacaktır.

Tercümede önemli olan her zaman müşterinin istek ve beklentilerini tamamıyla karşılayabilmektir. Çoğu zaman acil tercüme alanında kısa sürede iyi sonuçlar bekleyen müşteriler de olabilir. Bu durumda acil tercüme alanında uzman bir tercümanın çalışması beklentileri karşılayacaktır.

Sonuç olarak, tercüme müşterilere beklenilen zamanda kaliteli ve hatasız sonuçlar verebilmek için alanlara ayrılarak, sektör bazlı profesyonelleşme süreci yaşamıştır.