Tercüme Özenle Yapılmalıdır

Tercüme işlemi yapılırken birçok zorlukla karşılaşılır. Bu zorlukların üstesinden gelinmesi ve başarılı bir tercüme yapılabilmesi için tercüme yapılırken dikkatli olunmalıdır. Tercüme yapmak özen gösterilmesi gereken bir iştir. Bu nedenle herkes tercüme yapamaz. Bir edebi metin çevrilirken o eserde yer alan anlam bütünlüğünü bozulmadan ve gereken söz sanatları kullanılarak eser çevrilmelidir. Tercüme yapılırken bazı özel noktalara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Metnin akıcılığının bozulmadan çevrilmesi, cümlelerin doğru anlaşılması doğru çevrilmesi, eserin konusuna ve düşüncesine sadık kalınması gibi noktalar çeviri yapılırken dikkat edilecek özel noktalardır.kaliteli-tercume-burosu

Çevrilen metnin, eserin akıcılığının bozulmadan kaynak dilden hedef dile çevrilmesi çok önemlidir. Çünkü akıcı olmayan metinler okuru sıkmakta ve eserin gerektiği değeri görmesine en gel olmaktadır. Çok uzun cümleler kurulması, söylenişi zor kelimeler ile çevirinin yapılması eserin akıcılığını bozacağından bu tarz eylemlerden kaçınılmalıdır. Uzun cümlelerin yanı sıra bir metnin, eserin akıcılığını bozan diğer faktörde çok kısa cümlelerin yazılmasıdır. İki üç kelimeden oluşan cümleler okuyucuda bir yarım kalmışlık duygusu ve anlamsız kısa cümleler çağrıştıracağından bu şekildeki cümlelerden de kaçılması önemlidir.

Tercümesi yapılacak metinlerde yer alan cümleler doğru anlaşılmalı ve kaynak dilden hedef dile doğru aktarılmalıdır. Aksi takdirde kaynak metin ile hedef metin arasında bir anlamsızlık ve bağdaşsızlık söz konusu olacaktır. Doğru anlaşılıp çevrilmeyen metin hem çevrilen haliyle uyumsuz olacak hem de ifade ettiği anlam değişmiş olacaktır. Bu sebeple metnin anlaşılıp çevrilmesi çok önemlidir.

Çevirisi yapılan metnin konusuna ve düşüncesine sadık kalınması da ayrı bir çeviri faktörüdür. Bu faktöre uyulmadığı zamanlarda kaynak metin ile hedef metin birbirinden bağımsız iki ayrı eser olacaktır. Konusu ve düşüncesi her ne olursa olsun mütercimin tarafsız olması ve eserin konusu ile düşüncesini çeviride birebir yansıtması şarttır. Mütercim bu şekilde çeviri yapmak yerine kendi duygu ve düşüncelerini çeviriye katarsa yapılan tercüme tercümeden daha çok meal halini alacaktır.