Tercüme Sektöründe Bilinmeyen Zorluklar

tercüme sektörüDünyada ve ülkemizde büyük bir pazar hacmine sahip olan tercüme sektörü gün geçtikçe ve iletişim olanakları arttıkça daha da büyümeye devam ediyor. Gelişmekte olan bu sektörün hem tercümanlar açısından hem tercüme büroları açısından hem de müşteriler açısından bilinmeyen veya göz ardı edilen birçok zorluğu da bulunuyor.

Tercüme sektörü ile ilgili olan tüm insanların bildiği gibi tercüme işi bu dönemde daha çok internet üzerinden ve bazen de tercüme büroları aracılığı ile yapılıyor. Sistemin internet üzerinden işleyişi bir takım aksaklıklarında olmasına neden oluyor. Müşteriler açısından değerlendirmek istersek, internet üzerinden verilen işlerde profesyonel firmaların azlığı büyük bir eksiklik ve sektörün ilerleyişini durduran en büyük etmen. Eğer tercümanlar ve tercüman büroları açısından bakıldığında ise müşteri memnuniyetini karşılamada ve iş hakkında detayları belirlemede yaşanan sıkıntılar bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Ana hatları ile ele alacak olursak sistemin henüz kurumsal olarak çok yaygınlaşmaması ve genel bağlamda internetten yaygın şekilde kullanılması tercümanları da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Tercümanların yaşadıkları sıkıntılardan bahsetmek gerekirse ilk akla gelen tercüme bürolarının işleyişi. Ülkemizde birçok tercüme bürosu, tercümanlara serbest olarak çalışma şartı koşuyorlar. Yani profesyonel olarak eğitim almamış veya profesyonel bir çalışma niteliği olmayan kişilere dahi serbest çalışma yöntemi ile iş verilmesi hem tercümenin kalitesinin düşmesine hem de tam zamanlı çalışan profesyonel tercümanların kendilerini ortaya çıkaramamasına neden oluyor. Ülkemiz tercümanlık büroları arasında tam zamanlı çalışan ve son derece profesyonel bu sektörü bir iş olarak gören firmalar olsa da sayılarının oldukça az olması sektördeki gelişimin yavaşlamasının en büyük nedenlerinden biri.

Tercüme büroları açısından da uygulanan bu sistemde yaşanan bazı sorunlar ve zorluklar mevcut. Bu noktadan tercüme sektörünün bürolar açısından işleyişine bakarsak, ülkemizde yazımızda da bahsettiğimiz gibi tam zamanlı tercüman çalıştırma oranı oldukça az. Yani sektörde bulunan serbest çalışma stili nedeniyle bürolarda zorluk çekiyor. Bu sistemle çalışan tercümanların verdiği içerik kalitesi tam zamanlı çalışan tercümanlara göre oldukça düşük. Haliyle bu durumda kalitesiz tercümelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Kalitesi düşük tercümeler hem firmalar için hem de çalışan tercümanlar için kötü bir referans olarak görülüyor. Böylece iş alımı gücüde düşüyor. Müşteri tercihlerinin tam olarak karşılanmaması, sistemin aksamasına ve sektörün gerilemesine neden olan faktörlerden. Profesyonel tam zamanlı tercümanların bulunduğu, sadece amacın bu iş olduğu firmalarda yok değil. Ama yazımızda daha önce söz ettiğimiz gibi hem hız açısından hem de daha rahat eleman bulunması açısından firmaların ilk tercihi serbest çalışan tercümanlardan yana oluyor. Her ne kadar tercümeler profesyonel firmalar kadar başarılı olmasa da şuan için en çok tercih edilen çalışma stili serbest çalışma stili.

Müşteri, firma ve tercüman arasındaki bu ilişkide müşterilerinde karşılaştığı bazı zor durumlar mevcut. Müşterilerin bu sektörde karşılaştıkları en büyük sorun tercümenin kalitesiz oluşu. Verilen tercüme işi eğer kalitesiz yapılırsa herhangi bir profesyonel sistemle çalışmayan müşterinin yapabileceği bir şey yok. Bu durumda müşterinin mağdur olmasına neden oluyor. Tercüme sektöründe kullanılan serbest çalışma stili belki de en fazla müşterileri mağdur ediyor. Tam zamanlı profesyonel tercümanların yetersizliği bu alanda ya çok araştırma yapılmasını ya da mecburen serbest çalışan firmalara işin verilmesini zorunlu kılıyor.

Kısacası konuyu özetlemek gerekir ise tercüme sektöründe tam anlamı ile homojen bir çalışma şuan için mevcut gözükmüyor. Ama yine de ülkemizde ve tüm dünyada bu sektör pazarının genişlemesi daha yetkin tercümanlarında yetiştirilmesine olanak sağlayacak gibi. Ülkemizde de bu konuda yapılan çalışmalar sürüyor. Üniversitelere açılan mütercim tercümanlık bölümleri ve bu konuda eğitim vermeye başlayan yüksekokullar sayesinde kısa dönemde tercümanlık sektörü yetkin birçok elemana sahip olacak gibi. Böylelikle gün geçtikçe büyüyen tercümanlık pazarında ülkemizde adından söz ettiren ülkeler arasında gelmeye başlayacaktır. Hal böyle olunca hem yetkin elemanların yetiştirilmesi hem de yapılan yatırımların arttırılması kısa süre sonra sektörün eksik kalan bu yönlerini de böylelikle giderilmiş olacak. Geliştirilmesi amaçlanan sektörde böylelikle hem kaliteli tercümeler ortaya çıkacak hem de bu kalite ile doğru orantılı olarak iş alım gücüde artacak.