Tercüme Sektöründe Redaksiyon Ne Anlama Gelir?

Tercüme, sadece ‘çeviri’ kelimesiyle bile oldukça büyük bir alanı kapsar. Aslında bunun ne kadar doğru olduğunu, günümüzde birçok farklı alanda oluşturulmuş yazılı metinlerin ve sözle ifade edilenlerin tercümesinin yapılabildiğini düşündüğümüzde rahatlıkla anlayabiliriz. Durum böyleyken tercümeyi, yalnızca bir tercümanın diller arasında aktarım yapmasıyla kısıtlamamız imkansızdır. Tercüme hizmetlerinde, çevirmenler ve tercüme büroları arasında bitmeyen bir etkileşim vardır. Müşterilerine kusursuz hizmet sunabilmeyi hedefleyen firmalar, tercümanlarıyla kesintisiz iletişim kurabilmek için birçok çözümü bir araya getirirler. Çeviri sektöründe odak noktasındaki isimler, tercümanlardır. Onların yapmış olduğu hatasız çalışmalar, büroların müşterilerine kaliteli hizmet sunabilmelerinin öncelikli şartıdır. Bu nedenledir ki, sektörde sadece müşteri memnuniyeti gözeten bürolar, kadrolarına uzman tercümanlar dahil edebilmek için çabalamaktadır. Ancak, söz konusu hizmet sektöründe olay yalnızca tercümandan ibaret değildir. Bunun yanı sıra bir de çeviri metinlerinin redakte edilme süreci vardır.

Tercüme, bir hizmet sektörü olduğundan dolayı burada belli bir ücret karşılığında hizmet alan tüm bireylere ve kuruluşlara hatadan uzak yani kaliteli hizmet vermek her şeyden önce gelir. Biraz önce de söylediğimiz gibi tercüman, bahsedilen bu kalitenin yakalanmasında öncelikli etkendir. İşin zamanında teslim edilmesi, teslimat gibi konular ise, tercüme bürolarına aittir. Görüldüğü gibi tercüme sektöründe bir iş planlaması vardır. İşte, bu planlamanın içerisinde yer alan bir başka konu da redaksiyondur. Redaksiyon, günümüzde neredeyse tüm yayınevlerinde ve medya kuruluşlarında yer alan bir departmandır. Bu işi yapanlara “Redaktör” adı verilmekte ve redaktörler, yazılı metinler üzerindeki hataların tespiti ve düzeltilmesiyle ilgilenmektedir. Tüm yazım yanlışlarını bulmak ve gerekli düzeltmeleri gerçekleştirmek redaktörün görevidir. Tercüme sektörü içerisinde redaksiyonu da bununla bağdaştırmamız mümkündür. Redakte işlemi sonucunda ortaya hata barındırmayan çeviri metinleri çıkmakta ve böylece müşterilere yüksek kalite standartlarında oluşturulmuş çözümler teslim edilmektedir. Ancak, tercümede redaksiyonun başka bir anlamı daha vardır. Redaktörler; bir çeviri metni üzerinde çalışırken kaynak ve hedef dil arasındaki anlam bakımından oluşan bozuklukları da düzeltirler. Yani metinde, bir bütünsellik oluştururlar.

Çeviri sektöründe redaksiyon, kaliteli sonuçların elde edilebilmesi bakımından oldukça önemlidir.