Tercümede Hatayı En Aza İndiren 6 Süreç

Tercüme sektöründe artan kalitenin önemli sebeplerinden biri teknolojiyi sektöre adapte etmektir. Bunun yanı sıra tercüme bürolarının daha fazla sertifikalı tercümanlar ile çalışması aynı zamanda proje ekiplerinde daha fazla dil uzmanın çalışması da kaliteyi arttıran nedenlerden birkaçıdır.

Yazılı veya sözlü tercümelerde kaliteyi arttırmanın kişiler, kurumlar ya da şirketler açısından önemi oldukça yüksektir. Zira yüksek standartlı sonuçlar uluslararası iletişimi kolaylaştırdığı gibi yaratıcı çeviri gibi çalışmalar da hedef kitleye yönelik geri dönüş oranlarını arttıran sonuçları ortaya çıkarmaktadır.

Bugün sizlere tercümelerde kaliteyi arttıran olmazsa olmaz 6 aşamayı aktaracağız. Böylelikle bir tercüme bürosundan teklif alırken sormanız gereken sorulara da ulaşmanızı sağlayacağız.

1- Terminolojilere Göre Çalışma Ekibi Belirlemek

Tercümanlar her ne kadar iki dilde uzman olsalar dahi teknik, hukuki, tıbbi finans gibi alanlarda deneyim sahibi değillerse yüksek kaliteli sonuçlara ulaşmaları oldukça zordur. Örnek vermek gerekirse tıp alanında yüzlerce terimi içerek bir tıbbi makalenin tercümesini yapabilmek çok uzun zaman alabilir hatta çeşitli hatalar sonuçlarda yer alabilir.

Bu yüzden tercümesi istenilen dosyaların içeriği son derece önemlidir. En doğru tercümanı görevlendirmek tercüme bürolarının başlıca görevlerindendir.

2- Terim Sözlüğü ya da Bankası Oluşturmak

Tercüme büroları deneyimli tercümanlar ile terim sözlükleri oluşturabilir. Bu sayede endüstriler ile ilgili teknik kavramların bir araya toplanması sağlanabilir. Bu türden çalışmalar tercümede kaliteyi arttırdığı gibi sonuçlara hızlı şekilde ulaşılmasını da sağlamaktadır.

Terim sözlüğü çalışmaları aynı zamanda bir sonraki projeler için de gereklidir. Proje üzerinde çalışan tercüman değişse bile bu sözlükler tercümanlar için rehber niteliğindedir.

3- Sertifikalı Tercümanlar İle Çalışmak

Günümüzde tercümanların alabilecekleri onlarca sertifika vardır. Hem ülkemizde hem de yurt dışında tercüme toplulukları kendilerini ispatlamış tercümanlara sertifika hakları sunar. Artık tercüme bürolarında çalışan çoğu tercümanın birçok sertifikası vardır.

Dolayısıyla bu sertifikalara sahip tercümanlar noter sisteminin olmadığı ülkelerde de resmi kurumlara teslim edilecek belgelerin çevirilerini yapabilmektedir. Kendini ispatlamış tercümanlar ile çalışmak tercümelerde yüksek kaliteyi sağlayan önemli etkenlerden biridir.

4- Süreci İyi Şekilde Koordine Etmek

Tercüme süreçlerinde editör, tercüman, proje koordinatörü, müşteri gibi rol sahiplerinin aralarındaki iletişim oldukça önemlidir. İletişimin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi fikir alışverişini sürdürebilmek tam olarak istenilen süreçlerin yakalanmasını sağlamaktadır.

Sürecin koordinasyonu yüksek doğruluk oranlı sonuçların yanı sıra dijital pazarlama gibi konularda yürütülen projelerde geri dönüş oranlarını arttıran çalışmaların yapılmasını da sağlamaktadır.

5- Sektörlere Göre Ekipler Oluşturmak

Terminolojilerin yanı sıra sektörlere göre çalışma yürütebilmek kaliteyi arttıran bir diğer unsurdur. Havacılık, telekomünikasyon, perakende gibi sektörlerde deneyim sahibi tercümanları kendi alanlarında gerçekleşecek olan projelere dahil etmek tercümanların deneyimlerini aktarabilmelerini sağlamaktadır.

Sektör odaklı çalışmalar sayesinde teknik terimler barındıran dosyalarda kolaylıkla hedef dile aktarılabilir.

6- Editör Denetimi

Editör denetimi bir tercüme sürecinde olmazsa olmazdır. Tercümanlar her ne kadar deneyimli olsalar da mutlaka editörler ve başka tercümanlar tarafından okumalar gerçekleştirilmelidir. Böylelikle mutlak doğru sonuca ulaşılır.

Proofreading gibi çalışmalar ile doğruluğunda emin olunmayan herhangi dosya türü önemli oranda yanlışlardan arındırılabilir. Proofreading sayfasından konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.