Tercüme Sektöründeki Kalite Problemleri Nasıl Yok Edilebilir?

Tercüme sektöründe halen birtakım kalite problemlerinin yaşandığı asla yadsınamaz bir gerçektir. Bu problemler zaman zaman bürolardan, zaman zamansa tercümanlardan kaynaklanmaktadır. Aslına bakılırsa, olay iki farklı açıdan ele alınabilir. Bunlardan birincisi; tercüme sektörü içerisinde yaşanılan problemlerle alakalıdır; ikincisi ise tamamen müşterileri zor duruma sokan kalite eksiklikleridir. Tercüme, her ne kadar bir sektör haline gelmiş, kendi içine gitgide genişlemiş olursa olsun hala genelgeçer kurallar üzerine oturtulamamıştır. Bu durum, sektör kalitesini düşüren en öncelikli etmendir. Tercüme hizmetinde değerli olanlara ilişkin hiçbir fikri bulunmayan ve sadece kar elde etmek amacıyla faaliyete başlayan bürolar ne yazık ki, profesyonel tercüme bürolarına duyulacak güveni de baltalamaktadır. Diğer problem ise, tercümanlarla alakalıdır. Yeterli eğitimi almadan, dil bilgisini her anlamda tamamlamadan çeviri sektörüne giriş yapanlar önce tercüme bürolarını, ardından da hizmet alanları mağdur etmektedir. Ne kadarı gerçekleşebilir, ne kadar gerçekleşemez bilinmez ama tercüme sektöründe yaşanılan bu problemleri yok etmek için yapılabilecek bazı şeyler vardır.

Sektördeki sıkıntıları çözmek için yapılması gereken ilk şey, tüm çalışmaların belli kurallara dayandırılmasıdır. Yani belli bir kurallar bütünlüğü olmalı ve bunlara uymayanlara çeşitli yaptırımlar uygulanmalı, belli bir meslek etiği bulunmalı, tercümanları tek çatı altında toplayabilecek bir oda kurulmalıdır. Bu sistem, sektörde atılacak her adımı, bir düzen içerisine sokacaktır. Çeviride asıl büyük rol tercümanlarda olduğu için işin bu boyutu çok daha büyük bir öneme sahiptir. Tercüme büroları, sahte tercümanlara karşı her zaman tetikte olmalıdır. Onların eğitim ve deneyim seviyesine dikkat etmeli ve kesinlikle ama kesinlikle anlaşma yapmadan önce kendilerinden bir deneme çevirisi talep etmelidir. Bu çeviri, büroları tercüman niteliği hakkında büyük ölçüde fikir sahibi yapacaktır.

Tercüme sektörüne yönelik yapılacak her bir yatırım, onu dünya pazarında çok daha iyi yerlere getirecektir. Bu konuda hem tercümanlara hem de halka hizmet sunan bürolara büyük görevler düşmektedir.