Tercüme Sektöründe Hizmet Kalitesi Arttırmanın 5 Yolu

Tercüme sektörü ülkelerin ithalat-ihracat, sağlık, eğitim, turizm gibi onlarca alanda uluslararası ilişkiler kurabilmelerini ve bu alanlardaki faaliyetlerin doğru bir biçimde gerçekleştirebilmelerini sağlar. Dolayısıyla bir ülkede tercüme sektörünün kalitesi neredeyse tüm çalışma alanlarının kalitesini de belirlemektedir.

Yazılı veya sözlü tercüme hizmetlerinde sonuçların istikrarlı bir şekilde belirli bir kalite standardına uygun olması yurt dışından yatırım alabilmek için de önemlidir. Bu yüzden tercüme büroları doğal olarak ülke ekonomisi içinde önemli bir misyona sahiptir.

Bugün tercüme sektörününde yaşanan sıkıntıların kaynaklarını ele alarak bu sektörde hizmet kalitesini arttırabilmek için nelere ihtiyaç duyulduğunu ve atılması gerekilen adımları inceledik.

1- Tercüman Seçimlerinde Testlerden Faydalanmak

Dil hizmetlerinde günümüzde yapay zeka veya otonom makineler ile gerçekleştiriliyor olsa da en yüksek kalite standartlarına yine insan ulaşabiliyor. Dolayısıyla projelerde çalışacak editör veya tercümanları belirlemek kaliteyi belirleyen faktörlerin başında geliyor.

Tercüman veya editör seçimlerinde mesleki yeterlilik testleri uygulamak her zaman işin ehli ile çalışabilmeyi sağlamaktadır. Tercüme sektöründe dil yeterliliği tek başına kaliteyi belirleyen faktör değildir.

Tercümanların çalışma alanları, öz geçmişleri, eğitimleri, referansları kısacası uzmanlık alanları, atanacakları projeleri belirlemek açısından önemlidir. Teknik tercümelerde deneyime sahip bir tercümanı endüstriyel bir ekipmanın kitapçığını hazırlarken görevlendirmeniz gerekir.

Bu yüzden tercüman ağını düzgün bir şekilde yönetebilmek de çeviri sektöründe kalitenin yükselmesine sebep olmaktadır.

2- Sıkı Gizlilik ve Güvenlik Tedbirleri Almak

Müşteriler kişisel veya şirketler hakkında çok gizli bilgilerin çevirisini talep edebilir. Bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi itibarlarının zedelenmesine ya da büyük maddi kayıplara sebebiyet verebilmektedir.

Dolayısıyla bilgilerin güvenliğini sağlamak bir tercüme bürosunun başlıca görevlerindendir. Bilgilerin güvenliği iki aşamalı olarak sağlanır.

a. Çalışan ekip özelinde alınan tedbirler

Çalışanların gizlilik ve güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı olması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için gizlilik sözleşmeleri imzalanmalı ve ağır maddeler konulmalı.

Ekiplerin teknik konularda eğitilmesi gerekli. Bilgi hırsızlığını engelleyebilmek için kullanmaları gereken programlar ve günlük davranışlar üzerine verilen eğitimler %70 oranında veri hırsızlığının önüne geçebilmektir.

b. Teknik olarak alınan tedbirler

Güvenlik yazılımları sayesinde alınan tedbirler veri hırsızlığını önemli oranda azaltmaktadır. Fakat kullanılan bilgisayarların, veritabanlarının, ağların, düzenli olarak incelenmesi gerekmektedir.

3- En Yeni Teknolojileri Sektöre Adapte Etmek

Tercüme sektöründe her geçen gün yeni hizmetler sunuluyor. Yapay zekanın da artık iyice sektöre adapte olması ile çeviri sektöründe hızlı sonuçlara ulaşılabilmekte.

En yeni teknolojileri takip edip çalışma sistemlerine adapte etmek kaliteyi, hızı arttırdığı gibi maliyetlerin de düşmesini sağlıyor. Böylelikle daha fazla insan profesyonel tercüme hizmetlerini tercih ediyor.

Uluslararası tercüme konferanslarına katılım sağlamak sektör hakkında en yeni gelişmeleri takip etmek ulusal ve uluslararası tercüme bürolarının çalışmalarını yakından incelemek sektörün gelişmesini sağlamaktadır.

4- Sektör Bakış Açısı Sergilemek

Spesifik tercüme talepleri uluslararası şirketler tarafından gerçekleşir. Bu şirketlere hizmet verebilmek için onların çalışma alanlarında uzmanlaşmış tercümanları bir araya getirmeniz gerekmektedir.

Dil hizmetlerinde sektörel bakış açısına sahip olmak her sektöre göre uzman ekipler oluşturmak sonuçların kalitesini arttırdığı gibi hizmetlerin devamlılığını da sağlamaktadır.

5- Daha Fazla Yerel Tercümanlarla İş Birliği Yapmak

Hedef dilde yüksek doğruluk oranların yakalayabilmek için mutlaka yerel tercümanlar ya da editörlerle iş birliği içinde olmanız gerekmektedir.

Kaynak metinin kalitesi elde edilen sonuca etki eder. Bu yüzden yerel editörler kaynak metnin üzerinde çalışması gerekebilir. Aynı durum çevirinin son aşamalarında da geçerlidir. Hedef dilde yerel editörler kalite kontrol çalışmaları yürüterek projelerin doğruluğundan emin olur.

Daha fazla uluslararası çalışana sahip olmak ve her projeyi yerel çalışanlara devretmek kalitenin önemli oranda artmasına sağlayacaktır.