Tercüme sektörünü nasıl daha güzel hale getirebiliriz?

Sektörel blogumuzun bu yazısını tercüme sektöründe yaşanmakta olan birçok zorluk ve bu alanda sunulmakta olan çözümlerin, sorunları çözebilmek için yeterli olup, olmadığı konusuna değinmek istiyoruz. Tercüman, tercüme bürosu ve müşteriler açısından bakıldığında tercüme sektörü birçok noktada sorunları olan bir sektör olarak adından sıklıkla söz ettirmektedir. Tercüme büroları açısından Google translate ile gelen tercümeler, tercümanlar açısından geç ya da hiç alınamayan ödemeler gibi birçok sorun bu alanda sektörü riske atmaya devam etmektedir. Müşteriler açısından durum çok daha karmaşık olup, bu alanda sunulan hizmetler günden güne iyileştiriliyor gibi görünse de, bu dağının altında kalan kısım hiçte öyle değildir. Tercüme sektörünü daha güzel hale getirme konusunda çözüm önerilerimizi sizlere sunmadan önce, sektörde yaşanmakta olan problemlere kısa bir göz atmak istiyoruz.

Tercüme sektöründe yaşanmakta olan problemler

Tercüme sektörü, birçok açıdan sorunları olan ve bu alanda faaliyet göstermekte olan küçük çaplı işletmelerin bol bol sorunlar yaşadıkları bir sektördür. Bu alanda yaşanan problemler genel itibari ile tercüman bazlı, tercüme bürosu bazlı ve müşteri bazlı olarak seyretmekte olup, bu üç alandaki sorunlara hep birlikte değineceğiz. Sektörel sorunların hem tercüme bürolarını, hemde tercümanları yıpratmakta olduğu bir ortamda kaliteli tercümeler ortaya çıkarabilmenin ne kadar zor bir olgu olduğunu tahmin ettiğinizi düşünmekteyiz. Sektörde yaşanmakta olan problmelere dilerseniz tercüman bazlı sorunlara değinerek el uzatmak istiyoruz.

Sektörde yaşanan tercüman bazlı problemler

Bildiğiniz gibi tercüme sektörünün ana unsurunu oluşturan kişiler tercümanlardır. Bu alanda hizmet sunmakta olan tercümanlar, günün birçok saatini bilgisayar başında geçirerek tercüme çözümleri sunmaya devam etmektedirler. Genel olarak bakıldığında kaliteli bir tercüme yapmanın zor bir olgu olduğunu, hatta dünyanın en zor işlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman bir kelime için bilgisayar başında saatlerce araştırma yapan tercümanlar, bu alanda süre konusunda tercüme büroları ve müşterilerinin sürekli olarak baskısı altında kalmaktalar. Bu durum tercüme işlerinin hızlandırılmasına ancak kalitenin düşmesine sebebiyet vermekle birlikte, bu alanda çözümler sunan tercümanların rahat bir şekilde tercüme yapmaları bu alanda en kaliteli işlerin ortaya çıkması için tek kuraldır. Genel itibari ile bskıldığında tercümanların, piyasada yaşamakta oldukları sorunlara göz attığımızda, bu alanda yaşanan problemleri aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür.

  • Tercüme bürolarının, teslim süresi konusunda tercümanları sürekli olarak sıkıtırmaları, büyük bir sorun teşkil etmekte ve bu alanda tercümanların meslekten soğumalarına yol açabilmektedir.
  • Tercüme sektöründe, tercümanların yaşadıkları bir diğer problem ise; tercüme büroları tarafından ödeme konusunda yaşadıkları sorunlardır. Ancak bu durumu, yanlızca işini iyi yapan tercümanlar için sorun teşkil ettiğini hatırlatmak isteriz. Sektörde çeşitli bilgisayar probramları aracılığı ile tercüme yapıp, bu alanda bürolardan ödeme talep eden sözde tercümanlar olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Sektörde yaşanan tercüman bazlı problemleri bu şekilde kıyaslamamız mümkün olurken, bu alanda tercüme bürolarının yaşamakta oldukları sorunları da sizlere aktarmak isteriz.

Tercüme büroları ne gibi sorunlar ile karşılaşmaktadırlar?

Tercüme sektörünün ana direğini oluşturan tercüme büroları, sektörde birçok sorunlar yaşamaktalar.Tercüman ve müşterilerin yaşamakta oldukları sorunlardan daha farklı olarak çift taraflı problemler yaşayan tercüme büroları bu alanda belki de en fazla problemle karşılaşan kurumları arasında yer almaktadır. Tercüme bürosu çalışaları bu alanda ki çalışları sırasında, hem tercüman hemde müşteri bazlı sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu alanda sunulmakta olan çözümleri genel itibari ile değerlendirdiğimizde, sektörün en fazla acı çeken kurumları tercüme bürolarıdır. Sektörde yaşanan sorunları tercüme büroları bazlı sorunları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

  • Yüksek tercüman egolarından kaynaklanan, bilinçli proje geçiktirme gibi eylemlerle karşı karşıya kalan tercüme büroları bu alanda oldukça zorlayıcı durumlar ile karşı karşıya kalabilmektedirler.
  • Zamanında teslim edilmeyen tercüme projeleri sebebi ile bu alanda hizmet sunan profesyonel tercüme firmaları bile, zaman zaman müşteriler ile büyük problemler yaşamaktadırlar.
  • Sektörde faaliyet göstermekte olan tercüme bürolarının yaşadıkları bir diğer problem ise, müşterilerinden ödemeleri geçikmeli almları ve bu alanda düzenli bir muhasebeleştirme yapamamaları gösterilebilir.

Tercüme bürolarının, sektörde yaşamakta oldukları problemleri genel itibari ile bu şekilde sıralamamamız mümkündür. Tercüme projeleri konusunda zaman zaman problem yaşayan bir diğer kesim ise müşterilerdir. Sektörün ana faktörünü oluşturan müşteriler de zaman zaman sektörde haksız durumlar ile karşı karşıya kalmaktalar ve bu alanda haklarını arayabilecekleri bir kurum dahi bulmamaktadırlar.

Sektörde müşterilerin yaşamakta oldukları problemler

Bildiğiniz gibi tercüme sektörünün ana unsurunu müşteriler oluşturmaktadır. Sektörün acı gerçeklerinden birisi olarak, firmalar tercüme bürosu seçiminde iyiler arasından seçim yapamamakta, kötünün iyisi olarak nitelendirilebilecek olan tercüme büroları arasında seçim yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durumun en büyük sorumlusunun piyasa da hizmet sunan tercüme büroları ve tercümanlar olduğunu bilmenizi isteriz. Sektörde müşterilerin sıklıkla karşılaşmakta oldukları problemlere genel bir çerçeveden göz atarsak, bu alanda müşteri psikolojisini daha iyi bir şekilde analiz edebilme fırsatını bulabileceğimizi düşünmekteyiz.

Sektörde müşterilerin yaşadıkları en büyük problemlerden birisi, tercüme işlemi için verilen belgelerin zamanında teslim edilememesi gösterilmektedir. Bu yüzden kurumsal tercüme hizmeti almakta olan firmalar birçok zor durumla karşı karşıya kalmaktalar ve iş kaybına varan sonuçlara kadar uzanan bir dizi sorular ile başbaşa kalmaktadırlar.

Müşterilerin ilgili alanda yaşamakta oldukları bir diğer problemin ise, bu alanda hizmet sunan firmaların sunmakta oldukları tercümelerin kalitesiz teslim edilmesidir. Bu alanda basılan binlerce katalog, tasarlanan web siteleri gibi onlarca projenin kalitesiz tercüme işlemi sebebiyle suya düştüğü bilinmektedir.

Acı bir gerçek belki ama bu alanda en fazla sorun yaşayan kesimin para verip, hizmet alamayan müşteriler olduğunu açıkça belirtebiliriz. Sektörde yaşanmakta olan sorunlara kısa bir göz atmamızın ardından, sektörü nasıl bir şekilde düzeltebileceğimiz konusunda beyin fırtınası yapmak istiyoruz.

Tercüme sektörünü nasıl daha güzel bir hale getirebiliriz?

Üst bölümde sektörde yaşanan büyük sorunları üst bölümde listelememizin ardından, bu sorunlardan nasıl kurtulabileceğimiz konusunda görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi bu alanda sunulmakta olan çözümlerde yaşanmakta olan problemler büyük oranda komisyoncu mantığı ile işleyen tercüme bürolarından ve vurdum duymaz tercümanlardan kaynaklanmaktadır. Sektörün bu tip durumlardan temizlenebilmesi için uygulanması gereken çözümlere kısa bir gö atarsak;

  • Tercüme bürosu açmak ve işletmek belirli belge ve standartlar ile şartlandırılmalıdır.
  • Sektör, vur kaç mantığı ile çalışmakta olan tercüme bürolarından arındırılmalı ve bu alanda sunulan çözümlerin daha stabil bir hale getirilmesi sağlanmalıdır.
  • Tercümanlar mutlak suretle şirket içinde istihdam edilmeli ve belirli konulardan uzmanlaşmaları sağlanmalıdır.
  • Müşteriler, tercüme işleminin zorlukları ve dikkat edilmesi gereken alanlarda bilinçlendirilmeli, yaşanana krizlerde müşterilerin büroları anlamaları sağlanmalıdır.

Tercüme sektöründe yaşanmakta olan sorunlar ve sektörü daha güzel bir hale getirebilmek için öneriler ve görüşlerimizin yer aldığı bu yazımızda, sektör hakkında az bilinen gerçekleri sizlerle paylaştık. Sektörü daha da güzelleştirmek adına sürekli olarak iyileşirme politikası izlemekte olan firmamızın bu alanda sunmakta olduğu farklı çözümlere, diğer sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Yazımız hakkında sormak istediğiniz, tercüme sektörünü iyileştirebilmek adına atılması gereken adımlar konusunda yorumlarınızı bizlere iletebilirsiniz.