Tercüme Sektörünün Gelişimi Nasıl Sağlanır?

Türkiye’de sayısız tercüme bürosu bulunur. Bu bürolar, genel olarak büyük şehirlerde konumlanmıştır; ancak elbette ki daha küçük illerimizde de birçok tercüme bürosu mevcuttur. Aslına bakılırsa tercüme sektörünün gelişiminin nasıl sağlanabileceği konusunda en büyük söz sahibi de bahsi geçen bu bürolara ait olacaktır. Çünkü sektörün hep bir adım daha ileri taşınmasını sağlayacak asıl güç, büroların ve onlara bağlı çalışan tercümanların çalışmaları esnasında uygulayacakları yöntemlerdir. Onlar sayesinde çeviride yaşanılan eksikliklerin üstesinden gelinecek ve böylelikle sektörün kalite düzeyi arttırılacaktır.

Ülkemizde tercüme sektörü, ne yazık ki halen belli bir kuruma bağlı olarak çalışmamaktadır. Yani tercüme bürolarının veya tercümanların bağlı olduğu bir organ yoktur. Bu da demek olur ki, sektör halla belli kurallar üzerine oturtulamamıştır. Bahsettiğimiz bu durum, nitelikli-niteliksiz her kesimden bireyin sektöre dahil olmasına sebebiyet vermekte ve ne yazık ki tüm bunların sonucunda ortaya kalitesiz işler çıkmaktadır. Her zaman söylediğimiz bir şey vardır: Tercümede başarı yakalayabilmek için sadece bir dil üzerinde uzmanlaşmış olmak imkansızdır. Kişilerin bunun yanı sıra hem bazı kişisel özelliklere sahip olması, hem de dil haricinde o dilin ait olduğu toplumların kültürlerini de bilmesi gerekir. İşin bir de büro boyutu vardır ki, bu oldukça değerlidir. Çeviri büroları, kendi içlerinde sistematik bir düzen oluşturmalıdır. Her daim zamanla yarışacaklarını unutmamalı ve müşterilerini mağdur etmemek için buna göre bir çalışma planı hazırlamalılardır. Bunun için kadrolarında tercümanların yanı sıra koordinatörlere ve editörlere de yer vermeli; bu kişiler arasındaki ilişkiyi bir kısır döngüye oturtmalılardır.

Şu anda Türkiye tercüme sektörü, geçmiş yıllara oranla dünya pazarında çok daha değerli bir konumdadır. Sektörde alaylı tercümanlar yerine daha çok yüksek eğitim seviyesine sahip, deneyimli tercümanlar çalışmaktadır. Bu, bizler için oldukça önemli bir şeydir. Ancak dediğimiz gibi tercüme sektörünün gelişimi tamamen bürolara ve çevirmenlere bağlıdır. Sektör için her ne kadar yaptırım gücü bulunan bir kurum olmasa da tercümanlar ve bürolar meslek etiğine uygun bir şekilde hareket edebilir ve gelişimi sağlayabilir.