Tercüme Sektörünün Sorunları

Ülkemizde tercüme sektöründe yaşanılan sorunların birçoğu toplum tarafından bilinmez. Halbuki bu sektör, yıllar içerisinde ne kadar gelişim göstermiş olursa olsun serbest zamanlı tercümanların ve tercüme bürolarının yaşamış olduğu birçok problem mevcuttur. Yaşanılan bu problemler, sektörün gelişimi önündeki en büyük engeldir. Bizler bu yazı dizinimizde, müşterilerine çeviri hizmeti sunan firmaların ve çalışmalarını hiçbir işletmeye bağlı olmadan sürdüren tercümanların yaşamış olduğu sorunlardan söz edeceğiz.

Tercüme, bu mesleğe mensup olan tercümanların ve işletme sahiplerinin hala tek bir çatı altında toplamadığı bir sektördür. Alanda halen ne bir sendika, ne bir oda ne de bir karar alıcı meslek birliği yoktur. Bu durum, büroların müşterilerine sunmuş olduğu hizmetlerin yanı sıra onlara biçilen fiyatların da kendi aralarında farklılık göstermesine neden olmaktadır. Belli bir meslek standardı olmadığı için çalışmaların belli ilkelere oturtulması da imkansız hale gelmektedir. Ancak, tüm bunlar çeviri hizmeti almak isteyen kişilerin gözünü korkutmamalıdır. Sektör, her ne kadar belli standartlara oturmamış olsa da kimi tercüme büroları, kendi içlerinde oluşturdukları sistematik çalışma yöntemleriyle müşterilerine kusursuz hizmet sunabilmeyi başarmaktadır. Profesyonel olarak nitelendirebileceğimiz bu bürolar, proje yöneticileri, tercümanlar ve editörler ile çalışmaktadır. Firma içerisinde her bir kişinin üstlenmiş olduğu sorumluluklar bellidir. Yani bir iş bölümü vardır ve bu iş bölümü sayesinde müşterilere doğru hizmet, doğru zamanda teslim edilmektedir. Yine bu bürolarda müşterilere uçuk fiyatlar yerine, makul olan sunulmaktadır. Tercüme sektöründe bu gibi sorunlar halen mevcut olduğu için hizmet almak isteyen kişilerin de dikkatli davranması gerekir. Yapacakları yanlış seçimlerden dolayı zarar görmemeleri adına hangi çeviri bürosu veya serbest zamanlı tercümanla çalışacakları konusunda doğru kararları vermeleri gerekir.

Türkiye tercüme sektörü, yıllardır uygulanan iyileştirme ve yenilenme politikaları sayesinde büyük bir yol katetmiştir. Sektör, yukarıda bahsettiğimiz eksikliklerin tamamlanması halinde ise, dünya pazarında çok daha iyi yerlere gelecektir. Yani bir an önce tercüme sektörü içerisinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiliklerin, belli bir oda ve sendika sahibi olması gerekir.