Tercüme Türleri ve Tercüme Dilleri

Tercüme büroları, kendilerine yıllar içerisinde gelen taleplerle doğru orantılı olarak çalışma alanlarını gitgide genişletmiştir. Bu genişleme hem tercüme türleri hem de tercüme dilleri üzerinde etkili olmuştur. Şu anda gerçek veya tüzel her kişilik, herhangi bir ihtiyaçtan dolayı birçok farklı türde ve dilde çeviri hizmeti alabilmektedir. Büroların, günümüzdeki konumlarına erişmesi gerçekten uzun bir zaman almıştır. Hatta öyle ki, yıllar içerisinde yapılan yatırımlar sayesinde bir sektör haline gelmeyi başaran tercüme, halen belli bir kurallar bütünlüğü üzerine oturtulamamıştır. Bu durum, sektörde birçok problemin yaşanmasına sebep olmakla kalmayıp, müşterileri de zaman zaman mağdur durumuna sokabilmektedir. Bizim sizlere bu yazımızda bahsetmek istediğimiz şey ise, tüm bunların ötesinde tercüme dilleri ve tercüme türleridir.

Tercüme büroları, şu anda müşterilerine birçok farklı dilde çeviri hizmeti vermektedir. Bu diller yalnızca İngilizce, Almanca, Arapça, İtalyanca veya Fransızca ile sınırlı değildir. Bürolar, tüzel veya bireysel müşterilerine, çevirisi biraz önce saydığımız dillere oranla daha zor olan Korece ve Japonca gibi; Gürcüce, Tayca, Fince, Slovakça, İbranice, Moldovaca, Özbekçe gibi dünya üzerindeki etkinliği az olan dillerde de tercüme hizmeti vermektedir. Bu durum tercümeye gereksinim duyan bireylere büyük bir olanak tanımakta, onların işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Büroların, çeviri dillerini bu denli genişletmesinin nedeni ise tamamen kendilerine gelen taleplerle ilişkilidir. Söz konusu tercüme türleri olduğunda da şunlar söylenebilir: Büroların kendi bünyelerinde oluşturduğu çeviri türleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: yazılı ve sözlü tercümedir. Yazılı tercüme kendi altında; teknik, tıbbi, hukuki, akademik, finansal, edebi vb. konularda çeşitlendirilmiştir. Sözlü tercümede ise ağırlıklı olarak tercih edilen iki kol vardır: Ardıl ve simultane.

Öyle görünüyor ki, tercüme türleri ve dilleri üzerindeki genişleme uzun yıllar boyunca devam edecektir. Bizim dileğimiz, bu genişlemenin yanı sıra sektörde bulunan tüm kalite eksikliklerinin tamamen giderilmesidir.