Tercüme ve Bazı Sorunlar

Tercüme yaptırmak basit bir iş gibi görünse de birçok bakımdan zorluğu vardır. Kaliteli bir tercüme hizmeti alabilmek için birçok etken değerlendirilmeli ve işini ciddi bir bakış açısıyla yapan kişi ya da bürolara başvurulmalıdır. Kaliteli tercüme yaptırılabilecek kişi ve büroları seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Tercüme yapılırken dikkat edilmesi, daha önce yapılan işlerin referans olarak sunulabilmesi, zamanında iş teslimi yapılabilmesi serbest çalışan bir tercüman ya da büroda aranması gereken özelliklerdir.

Tercüme Sorunları

Tercüme Sorunları

Tercüme yapılırken dikkat edilmesi çok önemlidir. Dikkatsizce yapılan tercümeler kaynak metin ile çeviri metni arasında birçok farklılığa sebep olabilmektedir. Özellikle hukuki ve tıbbi alanlarda yapılan çevirilerde çevirinin hatasız yapılması son derece önemlidir. Çünkü tıbbi alanda yapılacak hatalı çeviriler insan sağlığı açısından önemli sorunlar doğurabilmekte ve hukuki alanda yapılan yanlış çeviriler ise hukuki açıdan büyük sorunlara sebep olabilmektedir. Dikkatsiz olarak yapılan çeviri de tüm bu sorunların yanı sıra daha birçok sorunda meydana gelebilmektedir. Kaynak metnin iyi anlaşılamaması ve ifade ettiği anlamın çeviri metnine iyi aktarılamaması gibi sorunlar dikkatsizce yapılan çevirilerin beraberinde getirdiği sorunlardan birkaçıdır. Bu tarz sorunlar daha çok kitap tercümesi ve edebi kaynak çevirilerinde meydana gelmektedir. Çünkü kitaplar ve edebi metinlerde yer alan cümleler kapalı ve sanatsal olduğundan dikkatsiz davranıldığında tam olarak ne anlatılmak istendiği anlaşılamamaktadır. İyi anlaşılamayan metinlerin çevirisi de bu sebeple sorunlu bir hal almaktadır. Serbest çalışan tercüman veya tercümanlık bürosu daha önce yaptıkları işleri referans olarak gösteremiyorsa sorun var demektir. Çünkü iyi yapılmış bir iş çok çok gizli bir metin olmadıkça referans olarak sunulabilmektedir. Tercüme yaptırmak için başvurulan kişi ya da tercüme büroları verilen işleri zamanında teslim etmelidir. Alınan bir işin zamanında teslim edilmemesi işi veren kişi tarafından büyük sorunlara sebep olabilmektedir.