İhracatta Tercümenin Kullanım Alanları

Tercüme sektörü dış ticarette aktif rol oynar. Üretim, dağıtım, pazarlama, tüketim gibi tüm süreçlerde yazılı ya da sözlü tercümelere başvurulur. Bilhassa ihracatta yazılı ya da sözlü tercümeler malın yurt dışına çıkabilmesinde etkilidir.

Bu tür tercüme projelerinde yer alacak tercümanların yeminli tercüman olmaları gerekebilmektedir. Aynı zamanda tercümanların ekonomi, ticaret hukuku, kanunlar, yönetmelikler gibi birçok konuda uzmanlığının bulunması gerekir.

Bugün ihracatta tercüme sektörünün oynadığı rolü kaleme alacağız. İhracatta hangi alanlarda tercümelere ihtiyaç duyulduğunu ve hangi prosedürlerin işlediğini inceleyeceğiz.

1- Müşteri Bulma Aşamalarında Tercüme

İhracat yapabilmenin öncelikli şartlarından biri yurt dışında müşteri bulmaktır. Fakat müşteri bulmadan önce pazar araştırması yapılmalı rekabet analizleri ile ürünlerin ne kadar talep edilebileceğinin saptanması gerekir.

Pazar araştırmaları yürütebilmek için analizleri en iyi şekilde okuyabilmek gerekir. Hedef pazar dilinde yerel araştırmalar yürütmek işin bir parçasıdır. Bu aşamada iletişim kurabilmek için sözlü tercümelere ihtiyaç duyulur.

Müşteri bulma aşamalarında tercüme ise özellikle fuarlarda ortaya çıkar. Fuarlarda ürünleri tanıtabilmek için en uygun ortamlardır. Burada hedef kitleye ya da şirketlere tanıtım yaparken dilin en iyi şekilde kullanılması ürünlerin can alıcı özelliklerinin kusursuz bir biçimde aktarılması gerekmektedir.

Müşteri bulunduğunda tüm anlaşmalar, faturalar, yazışmalar toplantılar tercümanlar vasıtası ile gerçekleştirilir. Tek bir sıfırın yanındaki tek bir virgülü yanlış yazmak bile şirketleri zarara uğratabileceğinden editörlerin projeleri sürekli denetlemesi gerekir.

2- Nakliye İle İlgili Evrakların Tercümesi

İhracatın en önemli aşamalarından biri olan nakliye aşamaları iyi bir şekilde planlanmış olmalıdır. Gümrük kanununa uygun bir şekilde hareket edilmeli istenilen belgelerin aslı ve noter onaylı tercüme edilmiş şekli sunulmalıdır.

Nakliye aşamalarında tercümesi istenilen bazı evraklar;

3- Pazarlama Aşamalarında Tercüme

Ürünlerin pazarda kalıcı olabilmeleri için pazarlama aşaması oldukça önemlidir. Yerel dilde iletişim sağlanmalı hatta sloganlar, reklamlar, dijital pazarlama içerikleri, broşürler yeni hedef kitlenin kolaylıkla anlayabileceği ve etkilenebileceği şekilde olmalıdır.

Yeni hedef kitle ile iletişimi çok daha kolay sağlayabilmek için web sitesi yerelleştirme çalışmaları yürütülebilir. Bu sayede dijital pazarlamada ve arama motorlarında da markanın popülaritesi artmış olur. Web sitesi tercüme sayfasından konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.