Tercüme Sektörünün İhracat Üzerine 5 Etkisi

İhracat kabaca ülke dışına yapılan ürün satışlarıdır. Bir malın farklı ülkelerde de rekabet edebilmesi o ülkedeki üretim gücü ve ülkenin gelişmişliğiyle alakalıdır.

İhracatın bir diğer önemi ise doğrudan döviz kurunu etkilemesidir. Bu yüzden ihracatın sürekli olarak hedeflenen seviyelerde tutulması gerekir.

Dil bilimleri uluslararası ticaretin söz konusu olduğu her alanda etkilidir. Bu yazıda tercümenin ve ihracat ilişkisini ele alarak tercümenin hangi süreçlere katkı yaptığını ortaya koyacağız.

1- İhracatın Artmasında Kaliteli Tercümeye İhtiyaç Duyulur

İhracat ve tercüme birbirine sıkı sıkı bağlanmış iki alandır. Bir mal yurt dışına çıkabilmesinde uluslararası pazarlarda yer bulabilmesinde çevirilere özellikle kaliteli çevirilere ihtiyaç vardır.

Şirketler arası yapılacak olan anlaşmalarda, sözleşmelerde, ürün açıklamalarında, stok sayımlarında, toplantılarda yapılabilecek çeviri hataları önemli gelir kayıpları demektir.

Dolayısıyla mutlaka çevirilerin ithalat ihracat alanında uzmanlaşmış tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir.

2- Yurt Dışı Organizsyonlarda İletişime Katkıda Bulunur

Bir malı yurt dışına çıkarmak işin sadece bir kısmıdır. Pazara girebildikten sonra stok takibi yapabilmeniz, ürün listesine doğru bir şekilde ulaşabilmeniz, adınıza çalışan yerel işçiler ve yöneticiler ile düzenli olarak iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Bu noktada tercümanlar ihracatın organizasyon ayağında aktif bir şekilde rol alırlar. Kimi zaman sözlü tercümeler vasıtası ile görüntülü konuşmalar gerçekleşir  kimi zaman resmi evraklar ya da raporlar vasıtasıyla yazılı tercümeler devreye girer.

3- Lojistikte Tercümenin Yeri

Lojistik sürecinde malın, aracın, satıcının, alıcının, taşıyıcının tüm bilgileri açık bir şekilde belirtilmelidir. Tüm bu aşamalarda noter yeminli tercümelere ihtiyaç duyulur. Örneğin tır karneleri yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilir. Tır karnesi tercüme sayfasından detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Lojistik sürecinde taşıyıcının yurt dışında yaşadığı sorunlar da yine tercümenin ilgi alanına girer. Yurt dışında yaşanabilecek trafik kazaları gibi olumsuz durumlarda yine tercümanlara görevler düşmektedir.

4- İhracatta Pazarlama Sürecine Etki Eder

Pazarlama süreci ihracatın önemli bir boyutudur. Uluslararası pazarlara açıldıktan sonra kalıcı olabilmek ve ihracatı arttırabilmek için pazarlama çalışmalarında yerel dil kullanılır. Yerelleştirme uzmanları ülkelere göre reklamların dilini en uygun seviyeye çeker.

Pazarlama adına, reklam metinleri, web siteleri, broşürler, bilboardlar, dergi reklamları içeriği en doğru şekilde hedef dile aktararak ihracattaki pazarlama sürecine katkıda bulunurlar.