Tercüme ve İhracat

Teknolojinin gelişimi ile ticaretin küresel hale gelmesiyle ithalat ve ihracat son yıllarda iyice önem kazanmıştır. İthalat yabancı bir ülkeden mal alımı, ihracat ise yabancı bir ülkeye mal satımıdır. İthalat ve ihracat ayrı birer sektör olarak ele alınsa da karşılıklı etkileşimde olan sektörlerdir. Çünkü bir ülke ithalat için mal almak istediğinde karşısındaki ülkenin yaptığı ticari faaliyete ihracat denilmektedir. Alan-veren ilişkisinin kurulduğu ithalat ve ihracat iki ülke arasında adeta bir köprü kurmaktadır. Bu köprünün kurulması için ise birbirlerinin dillerine yabancı olan iki ülkenin iletişim kurabilmesi için tercüme devreye girmektedir.

Tercüme ve İhracat

Tercüme ve İhracat

İhracat yapılacağı zaman mal satılacak olan ülkedeki şirket ile iletişim kurulmasında tercüme önemli bir etkendir. İhracat yapılırken şirketler arasında örnek mal alım-verimi yapılmaktadır. Bu örnek mal alım-verimi esnasında ve daha sonrasında yapılacak ticarette bazı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgeler iki ülke içinde birbirlerine yabancı olan dillerde hazırlandığından her iki ülkede birbirlerinin dillerinde tercüme yaptırmaktadır. Örneğin; Japonya ile Türkiye arasında bir mal ihracat ilişkisi kurulmak isteniyorsa öncelikle ürünlerin incelenmesi yapılmakta ve daha sonra ürün beğenildiyse ticari anlaşma yapılmaktadır. Bu ticari anlaşmalar yapılırken iki ülke arasında imzalanacak belgelerin o ülkenin diline çevrilmesi gerekmektedir. Japonya Türkçe hazırlanmış belgeleri Japoncaya, Türkiye de Japonca hazırlanmış belgeleri Türkçeye çevirtmek sorundadır. Çünkü sözleşmelerde ürünlerin fiyatları, ne kadar ürün alınacağı ve yapılacak ticaret ile ilgili bazı kurallar yer almaktadır. Sözleşmelerin çevirileri yapılmaz ise ilerleyen zamanlarda bazı anlaşmazlıklar çıkabilmektedir.

Tercüme ve ihraç arasında ticari anlamda önemli bir bağıntı vardır. Daha sağlıklı ticari ilişkiler için ihracatta tercüme gereklidir. Ticarette sözleşme gibi önemli ve resmi belgeler el değiştirdiğinden yeminli tercümeye başvurulması daha iyi bir tercihtir. Çünkü ilerleyen zamanlarda ihracat yapan ülkeler arasında bir anlaşmazlık çıktığında sözleşmeyi tercüme eden tercümanın şahitliği geçerli olmaktadır.