Tercümelerin 3 Madde de Toplumsal Kültüre Katkısı

Kültür insan davranışları, bu davranışların yansımaları, algılar, soyut değerler, inançlar, bilgi, gelenek, görenek, örf  adet gibi toplumlara kimlik kazandıran maddi ve manevi tüm değerler olarak açıklanabilir. Kültür kişilerin yayış biçimlerinden geleceklerini inşa etmelerine kadar sayısız alanda etkilidir.

Kültür toplumlar açısından son derece önemlidir ve dil, kültürün yayılmasına öncülük eder. Aynı zamanda dil oluşurken ve gelişirken de kültürün etkisi vardır.

Dil ve kültür birbirinden bağımsız olarak düşünülemeyecek olan iki kavramdır. bugün dilleri birbirine bağlayan bir sektör olan tercümenin kültüre en çok hangi alanlarda katkı yaptığını açıklayacağız.

1-Eğitim

Kültürü etkileyen gelişmesini sağlayan en önemli faktör toplumların eğitimidir. Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlarda refah seviyesi de yüksektir. Dolayısıyla bu durum kültürü de etkilemektedir. Peki tercümeler eğitime nasıl katkıda bulunur?

Öncelikle insanı diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliğe değinelim bilgi alışverişi. Geçmişten kazanılmış deneyimler ve bilgilerin üzerine koyarak günümüz şartlarını inşa ettik. Kazanılan deneyimler ve bilgiler tek bir toplumun ürünü değildi. Başka ülkelerde yaşanan gelişmelerden domino etkisi ile diğer toplumlarda etkilenir. Dolayısıyla bugün edindiğimiz tüm bilgiler aslında insanlık mirasıdır.

Eğitimde kullanılan kitapların bir çoğundaki bilgiler farklı ülkelerden gelmektedir. Bu bilgileri işlemek ve doğru bir şekilde sunmak tercümanların uğraşları sonucu mümkündür. Sadece kitapların tercümesinde değil. Yapılan her türlü bilimsel araştırmanın zemininde de farklı kaynaklardan yer alan bilgilerden faydalanılmaktadır.

Yapılan bilimsel araştırmalardan tüm insanlığın faydalanabilmesi için de yine profesyonel tercümelere ihtiyaç vardır.

2- Edebiyat ve Sanat Alanında Katkıları

Kültürü oluşturan önemli unsurlardan biri de edebiyat ve sanattır. Geçmiş toplumların kültürüne dair açıklamalarda bulunmak için edebiyat ve sanat alanında neler yaptıklarına bakılır. Bu dönem kültüründeki gelişme toplumun da ne kadar gelişmiş olduğunun bir göstergesidir.

Edebiyat ve sanat tercümeleri kültürün gelişmesinde rol oynamaktadır. Avrupa tarihine bakıldığında sanatsal anlamdaki gelişmelerin zamanla diğer toplumlarda da görüldüğü gözlemlenmiştir. Elbette öncelikle komşu ülkeler gelişmelerden nasibini almıştır.

3- Kültürün Tanıtılması

Kültürün Tanıtılmasında Tercümenin Etkileri

Bir kültür ne kadar tanınmışsa çevresindeki kültürleri de o kadar etkiler. Bu durumun en güzel örneği kitle iletişim araçlarını yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan popüler kültür kavramıdır. Medya kültürün yayılmasında araç olma rolünü üstlenir ve kültür hızlı bir şekilde dünyaya yayılır.

Her ne kadar toplumsal kültürün bu kadar hızlı bir şekilde yayılması söz konusu olmasa da dil hizmetleri bu sürecin işleyebilmesinde etkin rol oynar. Tanıtım çalışmaları, turizm faaliyetleri, dizi film çevirileri sayesinde kültür başka topraklarda yaşayan insanlar tarafından bilinmeye başlar.

Günümüzde televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçları diziler ve filmler aracılığıyla kültürün yayılmasını sağlar. Örnek vermek gerekirse Türk dizileri sayesinde dünyanın her hangi bir yerinde Türkçe bir takım kelimeler bilen insanlara rastlayabilirsiniz.