Tercüme ve Turizm

Dünya hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bunun ile birlikte birçok olanda değişimler olmaktadır. Üretilen bir ürünün dünyanın her yerine sadece bir günde ulaşımı sağlanabilmektedir. İnsanlar turizm amaçlı dünyanın öbür ucundaki ülkelere gidebilmektedirler. Bütün yıl çalışarak para biriktiren turistler, stres atmak ve paralarını harcayabilmek için turistik mekânlara akın etmektedirler. Bu turistlere rehberlik etmek amacıyla tercümanlar kullanılmaktadır.

Tercüme ve Turizm

Tercüme ve Turizm

Tercüme, bir dilden başka bir dile çeviri yapılmasıdır. Anlatılmak istenen çevrilen dilde de aynı anlamı taşımalıdır. Tercüme işini profesyonellerin yapması karşılıklı yanlış anlaşılmaları engellemesi açısından çok önemlidir. Tercüme, ülkeler arasındaki birçok ilişkide önem taşımaktadır. Bunlardan birisini turizm oluşturmaktadır. Ülkemizde bulunan turistik mekanlara özelliklere yaz aylarında turist akını olmaktadır. Turistler ülkemize çok miktarda döviz bırakarak ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Fakat ülkemize gelen turistler nereleri gezmeleri gerektiği, nerede konaklayabilecekleri, nerede eğlenebilecekleri gibi soruları tek başlarına cevaplayamadıkları için rehberlere ihtiyaç duymaktadırlar.

Burada da tercümanlar devreye girmektedir. Turistlere rehberlik yapan tercümanın kullandığı yabancı dile hâkim olabilmesi çok önemlidir. Çünkü ülkemize ziyaret eden turistlere ülkemizin iyi tanıtılması ve turistler üzerinde iyi bir izlenim bırakılması gelecek olan senelerdeki turist akınının artması için önemlidir. Gelen turistlerin ülkemizin güzelliklerinden etkilenmeleri ve ülkelerine dönüklerinde çevrelerine bahsetmeleri dışarıdan ülkemize olan turistleri arttıracaktır. Turistlere rehberlik yapacak tercümanlar bulunurken tanınmış bir tercüme şirketinden olmasına çok dikkat edilmelidir. Bazı dillerde yapılan vurgunun bile kelimenin anlamını değiştirdiği unutulmamalıdır. Bu yüzdendir ki tercüman yabancı dile hakim olan profesyonel birisi olmalıdır.

Turizm ve tercüme çok yakından birbirleriyle ilişkilidirler. Tercümanların olmadığı bir ülkede turizm sektörü asla ilerleyemez. Ülkemize gelen turistler rehberler tarafından turistlik mekanlara, otellere, eğlence merkezlerine, tarihi mekanlara ve bunun gibi yerlere yönlendirilmelidir. Ülkemizden memnun kalan her turist gelecek senelerde ya kendisi ya da bahsettiği yakın çevresi tarafından ülkemize tekrar ziyarete gelecek ve ülkemize katkıda bulunacaktır.