Tercüme ve Yabancı Edebi Kaynaklar

Tercüme anlam itibariyle bir dilden başka bir dile sözlü ya da yazılı olarak bazı bilgilerin aktarılmasıdır. Böylece bir dildeki her türlü yazılı ve sözlü kaynak diğer ülke vatandaşlarının anlayacağı dile dönüştürülmektedir. Tercüme ile birçok alanda ikili ya da daha fazla yabancı ilişkiler kurulabilmektedir.

Yabancı Edebiyat

Yabancı Edebiyat

Siyasetten günlük hayata kadar birçok kaynak, bir dilden bir diğerine çevrilebilmekte ve ulusal değerinin yanı sıra uluslararası bir değere de sahip olabilmektedir. Siyasi bir uygulama, teknolojik bir gelişme, sanatsal ve edebi alanda yapılan etkinlikler tercüme yoluyla uluslararası dolaşım imkânı bulmaktadır. Sayılan tüm bu uluslararası kimlik kazanan alanlar önemlidir. Fakat biri diğerinin üzerinde tutulacak olursa edebiyat ve sanat alanı ilk sırada yer almalıdır. Çünkü edebiyat ve sanat manevi bir değerin uluslararası dolaşımını sağlar. Uluslararası dolaşımda olan edebiyat ile hem kurgusal hem de tarihi nitelik taşıyan edebi kaynaklar yabancı milletlere ulaştırılabilmektedir.

Sanatın şuan ki yüzyıl için önemi çok büyüktür. Sadece sanat ile birçok duygu ve düşünce farklı Miletlere aşılanabilmektedir. Bunun yanı sıra bir ülkede edebi eser veren sanatçıların eserlerinin birbirine benzer olmasıyla az çeşitliliğin paralel olduğu Türkiye gibi bir ülke için yabancı edebi kaynaklar edebi açıdan bir zenginlik oluşturmaktadır. Bir ülkede yaşayan sanatçılar birbirlerinden etkilendikleri ve daha çok ilgi gören edebi konulara yöneldikleri için edebi eserlerin konu çeşidi az olmaktadır. Sürekli adeta birbirinin tekrarı olan edebi eserler ortaya konmaktadır. Yabancı edebi kaynakların farklı bir ülke diline çevrilmesi o ülkede yaşayan edebi eser seven okurlara farklı konularla işlenmiş ve alışılmışın dışında olay örgüsüyle örülmüş eserler sunmaktadır. Böylece edebi anlamda uluslararası bir etkileşim ve eser çeşitliliği sağlanmaktadır.