Tercüme Yaparken Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?

Tercüme işinde öncelikli olarak yapılması gereken, kaynak metnin okunması ve anlaşılmasıdır. Çevirisi yapılacak olan metnin tam anlamıyla incelenmesi ve özümsenmesi gerekir böylelikle çeviri yapılacak konuya hâkimiyet artar, çeviri daha düzgün yapılır. Tercüme hazırlıklarınızı tamamladıktan sonra, yapmanız gereken kaynak metni çeviri işlemine başlamaktır. Çeviri türleri pek çok farklı konuda olabilmektedir. Örneğin; hukuki çeviriler, ticari çeviriler, tıbbi çeviriler gibi bunlar çeviri türlerinden sadece bir kaç tanesidir.

Tercüme türleri genel olarak sınıflandırıldığında sözlü ve yazılı tercüme türü olarak ikiye ayrılır. Sözlü tercümeler kaynak dilin hedef dile çevrilmesini esas alır ve simültane ve ardıl olarak ikiye ayrılır. Yazılı tercüme ise kaynak metnin hedef dildeki bir yazılı metne dönüştürülmesidir. Sözlü tercümede, konuşmacının düşüncesinin aktarılması önceliklidir. Hızlı olması gerektiği için yazılı tercümede olduğu kadar kesinlik gerektirmez. Yazılı tercümede ise metnin içeriğine bağlı olarak hedef metne yapılan tercümenin doğruluğu çok önemli olabilir.

Herhangi bir konuda çeviri yapmak çok işlem gerektiren çok karmaşık bir süreçtir. Çeviri süreci çevirmen açısından oldukça yoğun bir zihinsel aktivite ve çaba gerektirir. Çevirmen çeviri sürecinde sürekli olarak bir takım sorunlarla karşılaşır. Ancak çevirmenin yapması gereken bu sorunların üstesinden gelmek ve çeviri işine devam etmektir. Görüldüğü üzere çeviri yapmak esasen bir problem çözme sürecidir de denilebilir. Tercüme işinde karşılaşılan sorunların pek çok çeşidi vardır. Tercüme yapılacak diller arasında karşılığı bulunmaya kelimeler, kaynak metinle ilgili sorunlar, imla hataları, eksik kelimeler, asıl metinden kaynaklanan anlatım bütünlüğündeki yanlışlar, daha öce hiç bilmediğiniz terimlerin kullanılması ( farklı meslek grubuna ait terimler), kaynak metinde yapılan alıntının kaynağının belirtilmemiş olması gibi pek çok sorun tercüme yaparken tercümanları zor durumda bırakır.