Mütercim Tercümanlar Tercüme Yapabilir mi?

Tercüman kelimesinin anlam karşılığı çevirmendir. Çevirmen iki farklı dil arasındaki anlam engellerini aşarak, iletişimin sağlanmasını sağlayan kişi ya da kişilerdir.

Genel anlamı ile ele aldığımız bu kavram sektörde tercüman ve mütercim olarak iki farklı alanda karşımıza çıkar. Tercüman sözlü çeviri yaparken mütercim yazılı dokümanlara çeviri işlemi uygular. Daha detaylı ele alacak olursak;

Mütercim Tercümanlık ve Tercüme Nedir Farklılıkları Nelerdir?

Mütercim tercümanlık yazılı bir metin, belge ya da dokümanın yazım dilini hedef yani okuyucu dile çevirmek ile yükümlü çeviri alanıdır. Edebi-sanatsal çeviri, alt yazı çevirisi, cv çevirisi ve bunun benzeri birçok doküman çevirilerinde mütercim tercümeye ihtiyaç duyulur.

 • Mütercimler genellikle bireysel çalışırlar. Çalışma alanları konusunda seçim alternatifine sahiptirler. Freelance ya da bir tercüme bürosu ile çalışırlar. Amaçları çevirdikleri belgelerdeki duygu, düşünce ve vurgu gibi önemli noktalara öncelik vererek iki dil arası çeviri işlemini sağlamaktır.
 • Tercümanlar, sözlü çeviri olarak adlandırabileceğimiz yazılı olmayan ve çeviri ihtiyacı olan farklı alanlarda çalışırlar. Örneğin konferanslar, bire bir görüşmeler, toplantılar gibi farklı dillerin konuşulduğu alanlarda sözlü çeviri uygularlar.
 • İki alan da aslında iletişim engellerini kaldırarak insanların birbirlerini anlamasını sağlar fakat bunu yaparken ki işlevleri, çalışma alanları, en önemlisi aldıkları eğitim birbirinden farklıdır.
 • Mütercimler, dosya ya da doküman üzerinde çalışmalar yapmak üzerine eğitim aldıkları ve uzmanlaştıkları için tercüme alanında profesyonel çalışmalar yapabilir ve sözlü tercümede de başarılı olabilirler diye genel bir yargı ile ifade edemeyiz.
 • Bu durum kişiden kişiye bağlı olup uzmanlık alanına göre de değişkenlik gösterir. Örneğin hukuki çeviri alanında çalışmalar yapmış bir mütercim, hukuki bir toplantı ya da görüşmelerde dile hakim olduğu taktirde tercümanlık yapabilir.
 • Fakat bir dili hangi işlevi ile biliyor ya da kullanıyor olduğu da önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkar. Çünkü mütercimler dili yazılı ifade de daha iyi kullanabilirken tercümanlar sözlü ifade de dili daha iyi kullanabilmektedir.

Bu değişkenler ışığında iki alanın birbirinden oldukça farklı olduğu ve özel beceriler gerektirdiğini ifade edebiliriz.

Mütercim Tercümanların Çeviri Yöntemleri

 • Mütercimler mükemmel okuma becerilerine sahip olmalıdır. Burada kastettiğimiz okuma becerisi okuma ve aynı zamanda en önemlisi okuduğunu anlama ve kavrama becerisi olarak da ifade edilebilir.  Böylece mesajların diller arasında etkin bir şekilde aktarılması, kaynak dillerin mükemmel bir şekilde anlaşılmasını sağlar.
 • Mükemmel yazma becerilerine sahip olmaları gerekir. Böylece hedef kaynaktaki mesajı anlamlandırıp karşı tarafa aktarırken hatasız çeviri uygulaması sağlayabilir.
 • Mütercimler analitik becerilere sahip olmalı ve ayrıntıları, nüansları aktarmaya, yazım hatalarını tespit etmeye, yeniden okuma ve düzenlemeye büyük özen gösterilmelidir.

Tercümanların Tercüme Yöntemleri

 • Profesyonel ve mükemmel dinleme becerilerine sahip olmalıdırlar. Dinleme ve dinlerken mesajları anlamlandırma tercümanlar için oldukça önemlidir.
 • Konuşma becerilerini geliştirmeli, konuşurken ses tonu, vurgulama gibi nüanslar kullanmalıdırlar.
 • Analitik düşünme ve hafıza kullanımı konusunda oldukça başarılı olmak zorundadırlar. Buna ek olarak konuşmacı konuşurken not alacakları için not alma becerileri de gelişmiş olmalıdır.
 • Kişiler arası iletişim becerileri tercümanlar için en önemli noktalardan biridir. Tercümanlar insanlarla uğraşır, bu yüzden bir kaç isim, beden dili, sözlü olmayan işaretler ve kültürel farklılıklar gibi hususlara dikkat etmeleri gerekir.

Mütercim ve tercümenin kesişen ortak özellikleri elbette vardır. Fakat yukarıda sıraladığımız maddeler de göz önüne alınarak, farklı yetenek ve çalışma alanlarına sahip iki alanın birbirinden ayrı çalışma sahaları olduğunu söyleyebilir.

Konu hakkında mütercim ve tercüme arasındaki 5 fark başlıklı yazımıza da göz atarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.