5 Madde İle Sözlü Tercümanlar Ne Tür Problemlerle Karşılaşırlar

Tercüman, en az iki dilde uzmanlaşmış, konferans, seminer gibi belirli bir kitlenin oluşturduğu toplulukta konuşmacı ve dinleyiciler arasındaki farklı dilin yarattığı iletişimsizliği çözen kişidir.

Tanımı yapılırken bile zorluk derecesi açıkça anlaşabilecek tercümanlığın, kendi içerisinde beceri ve özveri gerektiren yanları vardır. Tercümenin kendi içerisinde türleri vardır fakat bütün türler genel olarak gerçek zamanlı yapılır.

Bu nedenler sözlü tercümede profesyonel bir şekilde tercümenin yapılması için alınması gereken sorumluluklar vardır. Bu konu hakkında sözlü tercümede tercümanların kendilerini geliştirmeleri için 3 taktik linkine tıklayarak yazımıza göz atabilirsiniz.

Uzun Süreli Konferanslar

Tüm sözlü çeviriler sadece bir ya da iki saat sürer gibi kesin bir zaman aralığı ifade edilemez. Bu nedenle sözlü çevirinin yapıldığı etkinliğin türüne ve konuşmacılara bağlı olarak zaman değişkenlik gösterir yani bu süre uzayabilir.

Kimi zaman günlerce süren toplantı ya da konferanslar olabilir. Bu gibi durumlar tercüman için zorlu ve yorucu süreç haline dönüşür. Bu, özellikle yüz yüze çeviri için hizmetin kalitesini etkileyebilir. Bunun üstesinden gelmenin yollarından biri, yükü daha kolay hale getirmek için iki veya üç tercümanın vardiya halinde çalışmasıdır.

Karmaşık ve Teknik Kelimeler

Konferans gibi topluluğa hitap edilen etkinliklerde, kimi zaman konuşma öncesi belirlenen terminolojinin dışına çıkılarak farklı karmaşık ya da teknik kelimeler kullanılabilir. Bu durumda tercümanın, dili çevirirken o kelime ya da cümlenin doğru aktarımını yapmak zorundadır.

Bu tür zorlukların üstesinden gelmek için, tercümanların bu kelimeleri ve kavramları öğrenmesi gerekir. Başka bir deyişle, tercümanın bağlı olduğu şirket, konuşmacılardan konferans öncesi bir yazılı not almalıdır.

Çoklu Anlam İçeren Kelimeler

Bir dilde kullanılan aynı kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Bu nedenle, belirli bir kelimeyi (çoklu anlamlara sahip) hedef dile çevirdiğinizde, bunu sonuçlandırmak zorlu bir görev haline gelir.

Ayrıca, kelimenin anlamındaki değişiklik cümle içindeki yerine ve kullanılmasına bağlıdır. Basitleştirmek gerekirse, bu sözcükleri çevirmek göründüğü kadar kolay değildir.

Birden Fazla Dil Yorumlama

Birçok durumda, konferans sırasında yorumlanacak birden fazla dile ihtiyaç vardır. Örneğin dinleyicilerin dili Fransızca iken iki konuşmacının dilleri İspanyolca ve İngilizce gibi birbirinden bağımsız üç farklı dil üçgeni arasında, tercüman hızlı geçişler sağlayabilmelidir. Elbette her ne kadar bu ekstrem bir durum olsa da, gerçekleşmesi muhtemel bir ihtimaldir.

Bu durum her zaman gerçekleşmeyip, gerçekleştiği durumlarda da tercümanı oldukça zorlar. Bu nedenle konferans, seminer ya da etkinliğin ne kadar süreceği, kaç saat ve kaç gün süreceği önceden tercümana sunulmalıdır.

Bu durumda, şirketin birden fazla tercümana sahip olması hayati öneme sahiptir. Bu, yorumlamanın ara vermeden devam etmesini sağlar. Aksi taktirde tek bir tercümanın saatler, bazen günler süren konferanslarda iyi bir performans sergilemesi beklenemez.

Konuşmacılardan Kaynaklanan Problemler

Konferans ya da seminerlerde, konuşmacıların tercümenin seyrinde etkisi oldukça büyüktür. Sözlü tercümeyi, konuşmacının aksanı, kullandığı kelimeler, yerel ifadeler ve mizahi bazı ögeler kullanılması gibi etkenler büyük oranda etkiler.

Bütün bunlar özel deneyim ve profesyonellik gerektirirken, her tercüman bu ifadeleri kavrayamayabilir. Esasında kavraması ve yorumlaması gerekir fakat bu, durumdan-dile, dilden-konuşmacıya ve tercümanın  deneyimine göre değişir.

Çünkü konferans öncesi konuşulacak dil terminolojisine dair rapor  sunulsa bile, konuşmacının aksanı, hızlı ya da yavaş konuşması, yapacağı espriler konusunda bilgi sahibi olamaz. Bu nedenle tercüman, anlık gerçekleşen durumları kurtarabilecek beceri ve deneyime sahip olmalıdır.

Karşılaşılan zorluklar. profesyonel bir tercüme bürosunun, çalışanlarına desteği ve müşterilerine sunduğu tercüme hizmeti ile en aza indirgenebilir.  Tercüme konusunda profesyonel destek almak için Hedef Tercüme linkinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.