Tercüme Yapmayı Zorlaştıran 3 Unsur

Tercüme, günümüzde yüzlerce alanda ihtiyaç duyulan bir sektördür. Göründüğünün aksine büyük zorlukları olan ve en küçük hataların yüksek bedeli olduğu bir alandır.

Günümüzde tercüme sektörüne alternatif gösterilen arama motoru çeviri sözlükleri ile çalışmak, profesyonel bir çeviri ile kıyaslanamaz sonuçlar verir. Bu yüzden çeviri hakkında bahsettiğimiz zorluklar, makine çevirisinden ziyade, profesyonel anlamda çalışan tercümanların yaşadığı zorluklardır.

Fiil Edat Kombinasyonu

Bu problemi bir başlık altında ele alıyoruz fakat her bir dil için ayrı ayrı problem oluşturduğunu bilmeliyiz. Örneğin İngilizcede birçok fiil bir edat tarafından kullanıldığından çok daha farklı anlama gelir.

Mesela “shut” kapa çeneni veya kapamak anlamına gelir. Bu iki anlamı da edatla birlikte bir başka dile çevirmek oldukça zordur. Fiil tek başına çevrilebilirken, edatla kullanıldığı cümlelerde oluşturduğu anlam farklılığını yakalamak ve çeviriye aktarmak çevirmenin tecrübesi ve başarısı ile gerçekleşmesi gereken önemli bir detaydır.

Mevzuata Uygunluk

Hızlı ,özensiz ve düşük kalite kontrolden geçen basit çeviri hataları, sosyal  medyada malzeme olmadığı müddetçe çok az etkili olur. Fakat bazı durumlarda bu hataların getirisi etki oranı ile kalmayabilir. Örneğin tercüme bürosunun hizmet sağladığı kuruluş ya da kişiler ile tercüme hakkında öncesinde yasal düzenlemeler yapıldı ise çeviri hatalarının sonuçları tercüme büroları için çok daha ciddi olabilir.

Tıbbi tercüme çevirisinde, örneğin karmaşık bir ekipman parçasının kullanım talimatları çevrilmeli, bu noktada mevzuat gereği kesin doğruluk gerektiren yani kaynak metin ile birebir anlam bütünlüğü taşıyan cümlelerin olduğu bir çeviri yapılmalıdır.

Yine benzer şekilde, medikal çeviri hizmetlerinde de, doktor, hasta ve eczacılar için olası yan etkileri olabildiğince açık belirtmeli, dozaj konusunda kaynaktan birebir anlam taşıyan en yüksek kalitede çeviri yapılmalıdır.

Birden Fazla Anlam Barındıran Kelimeler

Çeviri esnasında karşılaşılan sorunlardan biri de, bazı kelimelerin aynı yazılırken cümle içindeki konum ve bağlamından kaynaklı farklı anlamlara gelmesidir. Aynı şekilde yazılıp farklı anlama gelen kelimeler olduğu gibi, aynı yazılıp farklı farklı telaffuz edilen cümlelerde kafa karıştırabilir.

Örneğin çeviri sektöründe, İngilizceye çevrilemeyen Almancaya kelimeler vardır. Örneğin “heimat” kelimesi Almancada vatan, miras anlamına gelirken kimi zaman bir yere veya bir kişiye olan aidiyet duygusu anlamına da gelebiliyor. Cümle içinde aynı konumda kullanılmasına rağmen. Bu yüzden İngilizcede henüz karşılığı bulunamamış kelimeler arasındadır.

Sonuç olarak çevirmenlerin karşılaştığı sorunların büyük oranda sebebi dil sorunlarıdır. Çevirmenler tarafından yapılan hata oranı da bu dil sorunlarının üstesinden gelememek ya da bunun için deneyim sahibi olamamaktan kaynaklanmaktadır.