Tercüme Yapmayı Zorlaştıran Unsurlar Nelerdir?

Pek çok dilde olduğu gibi dilimizde de mütercim ve tercümanlık kelimelerinin karşılığı olarak çeviri işini yapan kişiler, çevirmen olarak karşılık bulsa da ikisi arasında çalışma yöntemi ve uzmanlık alanı olarak keskin farklılıklar göstermektedir. Yazılı metin çevirilerini yapanlar için “mütercim”, sözlü metin çevirilerini yapmakla ilgilenen kişiler için ise “tercüman” kelimesi kullanılmaktadır. Sözlü tercüme ve yazılı tercüme aynı ailenin farklı bireylerini oluşturmaktadır. Sözlü tercüme ve yazılı tercüme süreçleri esasında birbirinden farklılık gösterse de, ikisi için de önemli olan ve ortak olarak hakimiyet gerektiren iki önemli husus bulunmaktadır. Bunlardan ilki, birbiri arasında iletişimin sağlanacağı her iki dile de hakimiyet ve bu dillerin kültürlerine olan hakimiyet olarak özetlenmektedir. Bu iki unsur her iki tercüme türü için de olmazsa olmaz ön koşuldur. Bunlara ek olarak yazılı tercüme ve sözlü tercümede farklılık gösteren çeşitli unsurlar, çevirileri zorlaştırmaktadır.

Yazılı tercümeleri zorlaştıran unsurları; kaynak metnin okunmasındaki güçlükler, kelime eksiklikleri, ifade bozuklukları olarak sıralayabiliriz. Bunlara ek olarak kaynak dildeki bir takım kısaltmalar, espriler, kelime oyunları, devrik cümleler hedef dile aktarılırken bir takım zorluklar yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Bunlara neden olmamak için, tercümanın her iki dile hâkim olmasıyla birlikte tercümeleri iyi aktarabilmesi yani hedef dile iyi bir şekilde hâkim olması gerekmektedir.

Sözlü tercümede karşılaşılan en büyük sorun ise, kaynak dilde kendisini ifade eden konuşmacının konuşmasındaki bir takım bozukluklar, dil becerisi tercümeyi de etkilemektedir. Sözlü tercümelerin en zor kısımlarından bir diğeri de kaynak, hedef ve aracının aynı ortamda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu, akıcı bir konuşmaya hâkim tercümanların olmasını zorunlu kılmaktadır. Tercüme sürecinde yapılan herhangi bir aksama, dinleyiciler tarafından güven kaybına sebebiyet vermektedir. Bunlara ek olarak yine konuşmacının sahip olduğu değişik aksanlar, sözlü tercümede karşılaşılan zorluklar arasındadır.